Od 9 lipca 2021 r rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz Żłobka Miejskiego Nr 2 w Kwidzynie.

Podstawą uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji jest złożenie  przez rodziców/ prawnych opiekunów „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka”. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.kwidzyn.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Harmonogram rekrutacji

9.07.2021 r – 23 lipca 2021 r – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

Wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do żłobków” .

Kopertę należy umieścić w urnie, która znajduje się w przedsionku wejścia do Urzędu  Miejskiego, w godzinach od 7:00 do 16:00.

27.07.2021 r – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wysyłanie informacji drogą mailową lub sms do rodziców dzieci zgłoszonych do żłobka o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka.

Prosimy o sprawdzenie swojej poczty mailowej.

Kryteria rekrutacji

Rekrutacji do żłobków podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat zamieszkałe na terenie miasta Kwidzyna.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:

  • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • z rodzin wielodzietnych;
  • rodzica samotnie wychowującego dziecko;
  • z rodzin zastępczych.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefony 793 384 184

Poprzedni artykułMieszkania treningowe w Kwidzynie
Następny artykułMamy pociąg!