30 10 2017 piatka1

KWIDZYŃSKA BIEGOWA PIONA

30 10 2017 piatka2

 

Stowarzyszenie Kwidzyn Biega serdecznie zaprasza na bieg pod nazwą „Kwidzyńska Biegowa Piona”. Bieg odbędzie się 25 listopada 2017 r. o godzinie 10:30 na Stadionie Miejskim w Kwidzynie (ul. Sportowa 6). Trasa biegu ma długość 5 km (5 okrążeń po 1 km). Chętni mogą zapisać się na stronie
http://domtel-sport.pl/index,kalendarz.

Opłata startowa wynosi 10 zł. Uwaga: liczba miejsc ograniczona – w biegu może wziąć udział najwyżej 170 osób!

TERMIN ZAWODÓW:
-25 listopada (sobota) 2017 roku, 10:30
– bieg odbędzie się przed biegami Mistrzostw Polski Młodzieżowców w Biegach Przełajowych

MIEJSCE ZAWODÓW:
– Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6,
– Dystans biegu 5 km,
– Trasa biegu to 5 okrążeń po 1 km
– trasa Mistrzostw Polski U23 w Biegach Przełajowych

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
-Stowarzyszenie Miłośników Biegania” Kwidzyn Biega”
– Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło
– Urząd Miasta Kwidzyn

ZASADY UCZESTNICTWA:
– W biegu prawo startu mają zawodnicy którzy do dnia 25 listopada ukończą 18 lat. Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w Kwidzyńskiej Biegowej Pionie oświadczają że startują na własną odpowiedzialność druk dostępny w biurze zawodów.
– Organizator nie zapewnia uczestnikom Ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
– W biegu istnieje możliwość startu osób które do dnia 25 listopada ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
udział w biegu w trakcie odbioru pakietu i okażą dowód osobisty opiekuna.
– Limit osób biorących udział w biegu wynosi 170 osób.
– Uczestnicy biegu Kwidzyńska Biegowa Piona obowiązuje limit czasu 60 minut po tym czasie trasa zostaje zamknięta a zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru
startowego.
– Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przekazane przez organizatora, przypięty z przodu i widoczny. Zasłonięte numery w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
– Zabrania się udział zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądż innych środków odurzających

ZGŁOSZENIA DO BIEGU:
-Zgłoszenia uczestników biegu przyjmowane są na stronie Domtel-sport.pl do dnia 20 listopada, oraz w dniu zawodów w biurze zawodów 9:30 lub wyczerpania obowiązującego limitu biegaczy.
– Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego Rodło w Kwidzynie ul. Sportowa 6. Godziny otwarcia biura w dniu zawodów : 7:00- 10:00
– W biegu obowiązuje oplata startowa w wysokości 10 PLN płatna do 20 listopada 2017 roku.

Opłatę należy wykonać na rachunek Stowarzyszenia Miłośników Biegania Kwidzyn Biega 82-500 Kwidzyn, nr rachunku 72 2030 0045 1110 0000 0259 0940 w przelewie w rubryce tytułem wpisujemy „opłata startowa Biegowa Piona oraz imię nazwisko”

– Po tym terminie opłata wynosi 30 PLN płatna w biurze zawodów
– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi

POMIAR CZASU:
– Pomiar czasu prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego (Domtel-sport.pl)

NAGRODY:
– za I-III miejsce w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe
– najlepszy Kwidzyniak i Kwidzynianka
– medale dla wszystkich uczestników w biegu
– organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród w powyższych kategoriach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– startujemy bez przeciwwskazań, lekarskich
– w biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe
– organizator zapewnia przebieralnie
– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
– ubezpieczenie należy do uczestników biegu
– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora

Kontakt: Krzysztof Zamyślewski tel. 501732346 zamyslakk@go2.pl

Poprzedni artykułMistrzostwa Polski w biegach przełajowych
Następny artykułKursy językowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego