Fundusze Europejskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznym gminom (w tym w Kwidzynie).

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz okolicznych gminach.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
  • na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Wszelkie informacje odnośnie naboru dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280424/

Poprzedni artykułMecz piłki ręcznej I ligi kobiet MTS Kwidzyn – SMS ZPRP II Płock
Następny artykułUroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych