um

Zapraszamy osoby zainteresowane (przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych, młodzież, aktywnych mieszkańców miasta) na spotkanie dotyczące wznowienia prac nad Programem Promocji, które odbędzie się w sali 110 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie dnia 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 10.00.

Po dłuższej przerwie i analizie zebranych materiałów, z pomocą eksperta zatrudnionego w ramach programu „Decydujmy Razem” – pana Marka Dondolewskiego, zapraszamy Państwa do dyskusji. Osoby zainteresowane proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy ue@kwidzyn.pl.

PROGRAM I FORUM  PARTCYPACJI PUBLICZNEJ  „Decydujmy razem”
„Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”.

Kwidzyn 27 sierpnia 2013 r. godz. 10.00 – 13.30
Miejsce:Urząd Miejski w Kwidzynie, sala 110
Moderator Forum – Ekspert ds. polityk publicznych Marek Dondelewski

CEL FORUM:
Wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie promocji miasta Kwidzyna przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej

PROGRAM RAMOWY FORUM:

1. Godz. 10.00 – 10.20  Omówienie dotychczasowych prac i ram wdrożenia promocji partycypacyjnej dla miasta Kwidzyna.
2. Godz. 10.20 – 10.40 Koncepcja specjalizacji opartej na identyfikacji zasobów i potencjału lokalnego jako podstawy rozwojowej w perspektywie UE 2014-2020.
3. Godz. 10.40- 11.30 Identyfikacja głównych zasobów specjalizacji i marki subregionu
– udział i dyskusja w formie merytorycznych zespołów roboczych uczestników Forum. Podsumowanie identyfikacji przez moderatora Forum
4. Godz. 11.30 – 11.45 Przerwa
5. Godz. 11.45 – 12.30. Określenie głównych obszarów oddziaływania marki specjalizacyjnej Kwidzyna
-określenie co składa się na markę Kwidzyna  i co chcemy promować jako markę subregionalną 
– elementy marki subregionu Kwidzyna
– dyskusja uczestników
6. Godz. 12.30 -13.00  Określenie wskazań dla wiodących walorów promocyjnych i specjalizacyjnych subregionu Kwidzyna.
7. Godz. 13.00-13.30  Wstępny dobór narzędzi i instrumentów promocji marki subregionu
– wskazania uczestników Forum  i moderacja eksperta.

Poprzedni artykułKwidzyńska biblioteka kończy 65 lat!
Następny artykułKobieta – 5 kroków po bezpieczeństwo