ilustracja do informacji - bryły węgla

Szanowni Mieszkańcy,

Miasto Kwidzyn przystępuje do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla). Oferujemy możliwość zakupu węgla w cenie 1 950,00 zł brutto za jedną tonę (jest to cena niższa od ustawowej ceny maksymalnej).

Informujemy, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, należy:

 1. Wypełnić, a następnie złożyć wniosek (link poniżej) o zakup paliwa stałego (węgla). Od 15 listopada 2022 roku wnioski będą przyjmowane:
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie – ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn, tel. 055 646 16 26 (zwanym dalej MOPS),
 • drogą elektroniczną za pomocą platformy EPUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 1. Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej na stronie mopskwidzyn.pl, www.mops.kwidzyn.samorzady.pl oraz www.kwidzyn.pl, www.bip.kwidzyn.pl lub bezpośrednio w wersji papierowej w siedzibie MOPS w Kwidzynie.
 2. Weryfikacja wniosku – o wyniku weryfikacji wniosku (pozytywnym lub negatywnym) zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem wskazanej poczty elektronicznej.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku należy odebrać z MOPS w Kwidzynie Informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a następnie dokonać opłaty za deklarowaną ilość paliwa stałego (węgla).
 4. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
  w Powiślańskim Banku Spółdzielczym nr 66 8300 0009 0008 2107 2000 0020
  z dopiskiem „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Uwaga: w przypadku dokonania wpłaty bezpośrednio w Powiślańskim Banku Spółdzielczym wystawienie faktury uprawniającej do odbioru paliwa stałego może nastąpić w tym samym dniu.

 1. Po dokonaniu opłaty należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie w pokoju nr 101, I piętro, (nr tel. 055 646 47 96) dowód wpłaty lub potwierdzenie wykonania operacji oraz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Na podstawie tych dokumentów zostanie wystawiona faktura oraz dowód odbioru paliwa stałego (węgla), będące podstawą wydania węgla w składzie opałowym.
 2. Po otrzymaniu faktury wraz z dowodem odbioru paliwa stałego należy telefonicznie skontaktować się ze składem opałowym przy ul. Łąkowej w Kwidzynie – tel. 055 279 32 33 w celu umówienia terminu odbioru paliwa stałego (węgla).
 3. Dowód odbioru paliwa stałego (węgla) należy pozostawić w składzie opałowym po realizacji zamówienia.
 4. Koszt workowania i transportu paliwa stałego (węgla) ze składu opałowego pod wskazany adres leży po stronie kupującego.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. sprzedawane paliwo stałe posiada najbardziej aktualny certyfikat potwierdzający parametry jakościowe paliwa.

Certyfikat wydany jest przez podmiot wprowadzający – PGE Paliwa sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.

Deklarowana ilość paliwa stałego (węgla)

Koszt deklarowanej ilości paliwa stałego (węgla)

250 kg487,50 zł
500 kg975,00 zł
750 kg1 462,50 zł
1000 kg1 950,00 zł
1250 kg2 437,50 zł
1500 kg2 925,00 zł

 

Cena sprzedaży węgla, obowiązująca od 3.04.2023

Deklarowana ilość paliwa stałego (węgla)Koszt deklarowanej ilości paliwa stałego (węgla)
250 kg447,50 zł
500 kg895,00 zł
750 kg1342,50 zł
1000 kg1790,00 zł
1250 kg2237,50 zł
1500 kg2685,00 zł
2500 kg4475,00
3000 kg5370,00

 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO (docx, pdf)

Klauzula RODO (pdf)

 

Poprzedni artykułTak kwidzynianie świętowali w miniony weekend
Następny artykułNaszywamy aplikacje