kwidzyn logo

– Spis rolny 2010 zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
– Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
– Powszechny spis rolny to największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa.
– PSR 2010 obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych.
– Po raz pierwszy w spisie zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne!
– Po raz pierwszy w spisie zostaną wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych!

Metody spisu
– Od 1 września do 17 października br. – samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl, oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz przeznaczony wyłącznie dla Państwa i tylko Państwo będą mogli uzyskać do niego dostęp (on-line).
Pamiętajmy! Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

– Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzy elektronicznych,które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Gminy) i Wojewódzkim Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny).

– Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędów statystycznych i dzwoniąc do respondentów są zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów
można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.

– Od 8 września do 31 października br. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego – hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera GUS.

Tajemnica statystyczna:
– wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie,
– wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób,aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:
– z najbliższym Gminnym (Urząd Gminy) lub Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),
– z Call Center, w którym będzie specjalny numer telefonu,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
– poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

 

Poprzedni artykułUniwersytetu Trzeciego Wieku
Następny artykułUroczyste obchody 71 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej