kwidzyn logo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom lub zarządcom obiektów wielkopowierzchniowych o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 prawa budowlanego, tj.:
– budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2, w terminie do 31 maja br.;
– ponadto, każdorazowo w razie wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne wiatry oraz intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Uprawniona osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ nadzoru budowlanego o wynikach przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie zwracam uwagę na usunięcie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg ewakuacyjnych w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, jest zobowiązany, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wyżej, usunąć stwierdzone nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Poprzedni artykułHandel „Dni Kwidzyna 2010”
Następny artykułGRAMY W PÓŁFINALE MISTRZOSTW POLSKI!