Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Informujemy, że  zgodnie z art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie Komisarz Wyborczy w Gdańsku II zwołał na dzień 6 maja 2024 roku.

Wobec powyższego informujemy, że I Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie  odbędzie się w w/w terminie w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie w Sali nr 110 o godz. 10:00.

Porządek posiedzenia – ustalony przez Komisarza Wyborczego Postanowieniem Nr 276/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 kwietnia  2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin oraz rad powiatów, objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku II.

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego.
  5. Wybór Zastępcy/ Zastępców Przewodniczącego.
  6. Ślubowanie Burmistrza.
  7. Zakończenie obrad Sesji.
Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,16048,kadencja-2024-2029.html
Poprzedni artykułTragiczny wypadek mieszkańców Kwidzyna
Następny artykułI Wejherowski Turniej Judo Wejher Dragon CUP