18 05 2016 parafiada1

18 05 2016 parafiada2

Poprzedni artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)
Następny artykuł„Przenikanie” – wystawa malarstwa na szkle