kwidzyn logo

Burmistrz Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania propozycji zadań publicznych, które  powinny zostać ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2009. Swoje sugestie proszę kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 13 w terminie do 3 października br.

 

Poprzedni artykułNowe boiska
Następny artykułPokonać bariery – dworek sztuki i radości