kwidzyn logo

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na  sprawdzeniu stanu sprawności technicznej wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednym z przykładów zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców jest palenie w piecu węglowym opałem nie przystosowanym do tego pieca. Działanie takie powoduje osadzanie się w przewodzie dymowym łatwopalnej sadzy smolistej (mazi). Przewód dymowy podczas eksploatacji jest narażony na oddziaływanie wysokich temperatur do 600°C. Chwilowe przegrzanie przewodu kominowego w przypadku zapalenia się w/w sadzy (powstanie temperatury do 1000°C) może spowodować rozszczelnienie się tego przewodu.

W przypadku nieszczelności kanału dymowego, dym zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad) może przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych sąsiadujących z kanałem dymowym i bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub życiu mieszkańców. Szczególnie zagrożenie występuje w pomieszczeniach mieszkalnych pozbawionych wentylacji grawitacyjnej, w których wymieniono okna na „plastikowe”.
Powinni o tym pamiętać zarządcy lub właściciele budynków – brak kontroli przewodów kominowych, zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, zagrożony jest karą grzywny.

 

Poprzedni artykułPodpisano decyzję środowiskową w sprawie budowy mostu
Następny artykułKwidzyński finał Skandia Maraton Lang Team.