Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn pn. „Obóz Drużyn Hufca ZHP Kwidzyn im. Kwidzyniaków w Pogorzelicy” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573 ze zm.)

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Poprzedni artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Następny artykułWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy