Foto: Aleksander Łubiński / UM w Kwidzynie

Na ostatniej marcowej sesji radni Rady Miejskiej w Kwidzynie podjęli uchwałę o utworzeniu dwóch przedszkoli miejskich – jedno przy ul. Kochanowskiego, drugie – przy ul. Willowej.

To efekt interwencji mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę poszerzenia zakresu usług publicznych w przedszkolach funkcjonujących w mieście. Do tej pory w Kwidzynie funkcjonowało 1 przedszkole publiczne – Przedszkole Integracyjne i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie. Te placówki oferowały łącznie 233 miejsc. Ponadto z przedszkola za 1 zł w przedszkolach niepublicznych korzystało 181 dzieci. Łącznie z usług publicznych korzystało 414 dzieci, z populacji ponad 1400 dzieci.

Po utworzeniu dwóch dodatkowych przedszkoli miejskich miasto będzie mogło zapewnić prawie 700 miejsc w przedszkolach publicznych, co stanowi nieco ponad 43 % całej populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Korzyści będą wymierne dla mieszkańców – miasto bierze pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tych placówek, rodzice odczują to w swoich kieszeniach – niższe wydatki na opiekę. Przedszkola miejskie będą bezpłatne przez 5 godzin dziennie, a za każdą następną godzinę rodzice będą płacić 1 zł, z gwarancją dodatkowych i atrakcyjnych zajęć dodatkowych. Ponadto grupy przedszkolne nie będą mogły liczyć więcej niż 25 dzieci.

Nauczyciele w nowych przedszkolach miejskich zyskają stabilizację zatrudnienia i większą możliwość zaplanowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Wystarczy wspomnieć tylko, że wiązało się to będzie z pracą w mniejszym wymiarze czasu pracy – nie 40 godzin jak z kodeksu pracy, a 22 godziny w tygodniu, w grupach 6 latków i 25 godzin w tygodniu w grupach 3, 4 i 5 latków. Dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego, wyższe wynagrodzenie. I wiele innych korzyści związanych z Karta Nauczyciela.

Na przełomie kwietnia i maja zostaną ogłoszone konkursy na dyrektorów tych placówek oraz nabór pracowników do przedszkoli. Miasto gwarantuje zatrudnienie pracownikom przedszkoli, które dotychczas wynajmowały pomieszczenia stanowiące własność miasta, jeśli tylko taka będzie ich wola – aby pracować w placówce publicznej i rekrutacji dzieci do nowych przedszkoli publicznych. Wszystko to stanie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Poprzedni artykułZarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Następny artykułNocą jest ciekawiej…