rewitalizacja thumb

W wielu miejscach Kwidzyna trwają remonty kamienic. Zmieniają się elewacje, w niektórych obiektach klatki schodowe, dachy. Budynki są docieplane i coraz piękniejsze. Miasto od wielu lat prowadzi intensywne prace remontowe w tych wspólnotach mieszkaniowych, w których ma swoje udziały, a także we własnych zasobach czyli w budynkach komunalnych.

Od 2001 roku samorząd partycypował w remoncie 248 kamienic, co daje średnio rocznie około 13 kamienic. W ciągu tych lat z budżetu miejskiego wyasygnowano na ten cel kwotę ponad dziesięciu milionów złotych. Razem z udziałem mieszkańców (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, pożyczki, kredyty) w ciągu tych lat wydano na remonty kamienic ponad 32 miliony złotych. Oprócz tego miasto od 2007 roku wydało ponad 5,7 mln
złotych na remont budynków komunalnych, które w stu procentach są jego własnością. Dzięki temu wyremontowano połowę zasobu miejskiego czyli 31 budynków. Jeśli w danej wspólnocie miasto nie ma swoich udziałów,
wówczas mieszkańcy sami muszą ponosić koszty remontów.

Remonty realizowane są według czterech zasad: termomodernizacja (elewacja i dach), przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizacja ze wsparciem środków unijnych w ramach rewitalizacji Starego Miasta oraz montaż instalacji ciepłej wody i c.o. Do 2005 roku wspólnoty zaciągały pożyczki z kasy miejskiej na remonty. Od 2006 roku zmieniły się zasady i mieszkańcy, jeśli nie posiadają środków w swojej wspólnocie, zaciągają pożyczki i kredyty w banku. Wówczas dopłata z miasta traktowana jest jako wkład własny, dzięki czemu łatwiej można taką pożyczkę uzyskać.

Plan remontów ustalany jest na zebraniach z mieszkańcami. Jeśli wszyscy członkowie wspólnoty się zgadzają na remont, wówczas szacowane są koszty i podejmowana decyzja.

W tym roku na remont kamienic miasto ma zamiar wydać (i już wydaje) ponad 1,7 mln złotych, ze środków własnych oraz unijnych, pozyskanych na działania rewitalizacyjne. Mieszkańcy kamienic na ten cel wyasygnują (w ramach swojego procentowego udziału we własności) kwotę ponad 3 mln złotych. Łącznie z udziałem miasta będzie to kwota ok. pięciu milionów złotych. Remonty dotyczyć będą 18 wspólnot mieszkaniowych.

Najwięcej środków, ponad 247 tys. zł., przeznaczonych będzie na remont kamienicy przy ul. Łąkowej 58. Kamienica ta jest w 73% własnością miasta. Ponad 206 tys. zł. przeznaczone będzie na remont kamienicy przy ul. 11 listopada 1 (54% własności miasta). Ponad 171 tysięcy kosztować będzie budynek przy ul. Granicznej 2 B (66% własności miasta). Oprócz tego wyremontowane zostaną budynki na ul. Braterstwa Narodów 47A, Górna 4, 11 listopada 5, Górna 30, Łąkowa 36, Malborska 113, Owcza 10, Ślepa 4, Śliska 5, Wiślana 11, Willowa 5, Krańcowa 10 D, Żeromskiego 38 oraz budynki na ul. Warszawskiej 9 i 16. W ramach rewitalizacji ze środków unijnych wyremontowane zostaną także budynki na ul. Grudziądzkiej 13, Żwirki i Wigury 33, a do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną budynki na ul. Basztowej 2 i Słowiańskiej 27.

Najwięcej, bo aż 23 kamienice, wyremontowano w 2012 roku, za kwotę ok. 3 mln zł, a w 2008 – 22 budynki za kwotę łączną ok. 4 mln zł. W tym roku remont 18 kamienic będzie kosztować ok. 5 mln złotych, co pokazuje wzrost kosztów prac budowlanych w ostatnich latach.

rewitalizacja

Poprzedni artykułRozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez organizację dwudniowej imprezy sportowej
Następny artykułWznowienie ruchu na wiadukcie