przedszkolaki bawią się klockami na podłodze
fot. Canva

Podczas tegorocznej rekrutacji do miejskich przedszkoli będą obowiązywać kryteria ustawowe, które pozostają niezmienne w pierwszym etapie naboru oraz zmodyfikowane kryteria samorządowe, stosowane podczas drugiego etapu naboru.

Dodano kryterium zgodnie z którym dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców rozlicza PIT-37 za rok poprzedni w Kwidzynie otrzyma dodatkowe punkty. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzona prezentatą urzędu skarbowego albo urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) i pierwsza strona zeznania podatkowego ewentualnie zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

Z uwagi na oczekiwania rodziców dokonano również zmiany dotyczącej zwiększenia punktacji za kryterium jakim jest uczęszczanie rodzeństwa dziecka do danego przedszkola. Za to kryterium w tegorocznej rekrutacji przysługują dodatkowo aż 3 punkty.

Kryteria w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli w Kwidzynie w roku szkolnym 2023/2024:

 • 5 pkt – dziecko jest mieszkańcem Kwidzyna
 • 3 pkt – rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
 • 4 pkt – pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności lub pobieranie nauki w systemie dziennym
 • 2 pkt – oboje rodzice rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Kwidzynie
 • 1 pkt – jeden z rodziców rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok  w Kwidzynie
 • 3 pkt – pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli w Kwidzynie na rok szkolny 2023-2024

 • 28 luty – 6 marca 2023 r. – składanie wniosków (deklaracji) o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego
 • 7 marca do 10 maja 2023 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie nabor.pcss.pl/kwidzyn oraz złożenie wydrukowanego i podpisanego podania wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)
 • 31 maja 2023 r. godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 16 czerwca 2023 r. – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 • 19 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • 1-25 sierpnia 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach
Poprzedni artykułMuzyczne wydarzenie z udziałem Magdy Morus- Fijałkowskiej
Następny artykułDostępne Miasto Kwidzyn