23 02 2016 pomoc1

Informacja dotycząca osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnienia

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).

 

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

3

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. Poz. 693).

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

4

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203).

 

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

 

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

 

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

 

6

Osoba, która ukończyła 65 lat.

 

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

 

7

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

* Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5.

Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy
(dni i godziny)

 

Udzielający pomocy prawnej

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego

82-500

poniedziałek, wtorek, środa, piątek

czwartek

12:00 -16:00,

 

8.00-10.00 i 14.00-16.00

W dniach 21 I 2016 r., 18 II 2016 r. i 17 III 2016 r. punkt działa w godzinach 8.00-10.00 i 14.30-16.30

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
i Rozwoju Regionalnego
ul. H. Kołłątaja 9, 93-110 Tczew

 

radca prawny Anna Zienkiewicz

Ryjewo*

ul. Grunwaldzka 70

siedziba Gminnego Ośrodka Kultury

82-420

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek

piątek

16.00 -20.00

17:00 -21:00

7.00 – 11.00

 

radca prawny Joanna Sadowska

Prabuty **

ul. Łąkowa 24

siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

82-550

poniedziałek, środa, piątek

wtorek, czwartek

11:30 -15:30

13:00 -17:00.

 

adwokat Katarzyna Szymańska

* Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 277 42 28, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00
**Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 278 02 20, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

23 02 2016 pomoc2

23 02 2016 pomoc3

Poprzedni artykułDzień Kobiet w kinie
Następny artykuł„Brat za brata” – wystwa fotograficzna