PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. rozpoczyna inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie”,

Prace będą się odbywały na odcinku od ul. Spacerowej do skrzyżowania ul. Hallera i Karowej

Ścieżka będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego do zakończenia prac, które są zaplanowane na 31.12.2022 r.

W imieniu PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. przepraszamy za utrudnienia.

EDIT:
Rozumiemy niezadowolenie wynikające z wyłączenia ścieżki z użytkowania, jednak zarówno okres w którym PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. zaplanował prace, jak i ich zakres jest optymalny z punktu widzenia prac koniecznych do wykonania.
Po co ta inwestycja i dlaczego teraz?
Pod ścieżką rowerową jest umiejscowiona sieć kanalizacyjna – kolektor tłoczny, przekierowujący pod dużym ciśnieniem ścieki z dolnej części miasta (zbierane przez przepompownię przy ul. Wiślanej) do oczyszczalni. Kolektor powstał w latach 90. XX wieku zgodnie z ówczesną technologią.
Od 2020 roku, czyli po wybudowaniu ścieżki, zaczęły występować miejscowe rozszczelnienia kolektora. Awarie te prowadziły również do uszkodzeń nawierzchni ścieżki. PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. oprócz wykonywania niezbędnych napraw zleciło wykonanie ekspertyz stanu kolektora, m.in u specjalistów z Politechniki Gdańskiej. Wynikiem ekspertyz jest zalecenie jak najszybszej wymiany instalacji. Brak działania doprowadzi do kolejnych usterek a w konsekwencji: dalszego niszczenia i osuwania się nasypu ścieżki, wybijania ścieków w okolicy ulic Przyrzecznej i Drzymały a nawet zrzutów do rzeki Liwy, co mogłoby zaszkodzić ekosystemowi rzeki.
Co ze ścieżką rowerową?
Niestety, nie sposób prowadzić tego rodzaju prac przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na ścieżce. W ramach inwestycji prowadzony będzie wykop wąsko-przestrzenny (jak najmniejsza ingerencja w ścieżkę), w którym zostanie położony nowy kolektor tłoczny, który przejmie funkcję obecnego kolektora. Zakres inwestycji przewiduje oczywiście przywrócenie ścieżki do stanu wyjściowego.
Prace rozpoczynają się w najlepszym czasie na prowadzenie prac ziemnych. W miejscu wykopów ziemia będzie zagęszczana i przygotowywana pod uzupełnienie nawierzchni ścieżki. Wielu prac gruntowych, związanych z kanalizacją i renowacją nawierzchni nie powinno się prowadzić w warunkach zimowych.
Poprzedni artykułRycerz Bajaja – spektakl dla najmłodszych
Następny artykułŻywa kronika mieszkańców