W religii katolickiej jednym z siedmiu grzechów głównych jest Nieczystość. Co prawda jest to grzech przeciwko ciału i duchowi, ale być może do tego grzechu, na razie nieformalnie, można by zaliczyć także to, co człowiek robi ze swoim środowiskiem. Zaśmieca je po prostu, a zatem tworzy nieczystości. Zatem, jeśli śmiecisz to grzeszysz. Ateistom musi wystarczyć poczucie estetyki.
Pisaliśmy już o tym ze smutkiem, wskazując liczne przykłady i miejsca, gdzie śmieci są wyrzucane, a Państwo pokazywaliście nam wiele innych przykładów.
Z informacji służb miejskich wynika, że w Kwidzynie śmieci są wyrzucane między innymi w takich miejscach, jak: Park Hallera – śmieci z ogródków działkowych, podrzucane śmieci na deptaku, śmieci domowy przy ulicznych koszach (Podkowa, Ulice Wschodnia, Willowa, Mieszka, Graniczna, Osiedle Bajkowe, Zamkowa Góra, kosze przy kładce nad torami, przy ścieżce rowerowej po byłej wąskotorówce.
Śmieci pojawiają się także w ulicznych koszach w pobliżu małych sklepików i ewidentnie z nich pochodzą, a przypominamy, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna mieć zawartą umowę z firmą odbierającą odpady.
Przypominamy również, że kosze uliczne ustawione w miejscach publicznych – między innymi przy ciągach pieszych, pieszo–rowerowych, przy placach zabaw, parkach czy przystankach, służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich i z pewnością nie chodzi tu o przemieszczanie się w celu podrzucania do publicznych koszy swoich śmieci domowych.
Wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych czy z prowadzonej działalności gospodarczej jest zabronione i stanowi wykroczenie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W stosunku do osób, które łamią te zasady będą wszczynane postępowania karne.
Urząd Miasta prosi więc o bezwzględne stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników. Jeśli ktoś potrzebuje więcej worków do segregowanych śmieci, można je bezpłatnie otrzymać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Owczej 7.
Wszystkie ujawnione przypadki podrzucania odpadów z domów do koszy ulicznych i zaśmiecania naszego miasta można zgłaszać do Straży Miejskiej.
Czasem może wystarczyć zwrócenie uwagi, jeśli widzimy, że ktoś podrzuca śmieci w niedozwolone miejsce, choć najczęściej dzieje się to pewnie po zmroku. Wszak nie są to bohaterskie czyny, którymi można by komuś zaimponować. To po prostu wstyd.
Poprzedni artykułZUS informuje
Następny artykułJuż w ten weekend! Festiwal Smaków Foodtracków w Kwidzynie