22 04 2013 plywalnia

MTS Kwidzyn, Basket Kwidzyn, Rodło Kwidzyn oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie ogłaszają nabór dzieci z rocznika 2005 do klasy III usportowionej o profilu siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców i równolegle do klasy o profilu pływackim i lekkoatletycznym oraz nabór dzieci z rocznika 2004 do klasy IV sportowej o profilu siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców na rok szkolny 2014/2015.

Rodziców zainteresowanych nauką dzieci w tych klasach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły: 55 2793444 w terminie do 10 czerwca 2014 r.

Wymagania:

· Podanie o przyjęcie dziecka do klasy usportowionej/sportowej należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, ul. Grunwaldzka 54

· Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
· Dziecko nie musi umieć pływać. Wystarczą chęci i predyspozycje psychomotoryczne.
· Udział w zajęciach naborowych, pozytywne zaliczenie zadań kontrolnych (w terminie ustalonym z rodzicami).
· Zapoznanie się z regulaminem i programem klasy sportowej, zasadami funkcjonowania i wynikającymi obowiązkami, pisemna akceptacja obydwojga rodziców/prawnych opiekunów.

Informacje dodatkowe:
· Do klasy usportowionej i sportowej przyjmowane są również dzieci mieszkające poza obwodem SP6.
· W Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie od 12 lat funkcjonują klasy sportowe o profilu: siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców.
· Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (trenerów danych dyscyplin sportowych) na obiektach szkolnych i KCSiR (hala sportowa przy szkole – ul. Żeromskiego, pływalnia – ul. Wiejska lub ul. Słowackiego).
· Uczniowie w klasie usportowionej mają zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego do 6 godzin tygodniowo, a w klasach sportowych do 10 godzin, w tym pływanie.
· Uczniowie klas sportowych startują w licznych zawodach szkolnych i klubowych, miejskich i okręgowych oraz w mistrzostwach Polski.
· Wszystkie zajęcia sportowe są ujmowane w planie zajęć dydaktycznych danej klasy (planie lekcji).

Poprzedni artykułJaskinia Platona
Następny artykuł„Jak kura pazurem” – warsztaty