15 02 2019 kobieta do zjedzenia

7 marca w kolejnej już odsłonie Muzyki z kawą w tle usłyszymy tym razem gastro-recital „Kobieta do zjedzenia” w wykonaniu Magdaleny Smalary, która opowie o jednej z największych namiętności świata czyli o jedzeniu. Część piosenek użytych w tym recitalu zostało specjalnie napisanych na potrzeby artystki, a część to szlagiery w nowych aranżacjach.

Nie wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, co jedzą. Niektórym jest to zupełnie obojętne. Warto wiedzieć, że o jedzeniu pisali najwięksi, nadając mu rangę niemal metafizyczną, dość wspomnieć proustowskie Magdalenki. Dziś, kiedy co druga osoba to wybitny smakosz o wiedzy szefa kuchni restauracji z gwiazdką Michelin, jedzenie znowu stało się tematem numer jeden.

Będzie zabaw­nie i lirycz­nie. Będzie o sma­kach, o ape­ty­tach, o filo­zo­fii jedze­nia, o pro­te­inach, biał­kach, skro­biach i o die­tach. Aktorka temat zna od pod­szewki, mając za sobą m.in. tera­pię odchu­dza­jącą u hip­no­ty­zera.
„Kobieta do zjedze­nia” jest jed­nym z naj­pięk­niej przy­go­to­wa­nych spek­ta­kli muzycz­nych w tym kraju. Wybrano do niego tek­sty znane i te już cał­kiem zapo­mniane, takie, które funk­cjo­nują jako pio­senki (cza­sem choćby z okresu dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego), ale i te, do któ­rych Urszula Bor­kow­ska dopi­sała dopiero muzykę. Wszyst­kie skła­dają się na coś nie­sa­mo­wi­cie zaostrza­ją­cego ape­tyt. Inte­li­gentny, pięk­nie zbu­do­wany spek­takl wprost skrzy się dow­ci­pem. Dopeł­nie­niem tego jest sama Mag­da­lena Sma­lara, która jest czy­stą roz­rywką, daje uśmiech i szczę­ście. Przez pół­to­rej godziny mamy szanse pośmiać się z naszych wad i nie­do­sko­na­ło­ści – tak jak robi to Sma­lara na sce­nie, nie oszczę­dza­jąc także sie­bie.

Stałym i nieodmiennym elementem cyklu Muzyka z kawą w tle jest forma zapłaty „Płać ile uważasz”. Jest to propozycja zapłaty za koncert i docenienia jego wartości w zależności od zasobności portfela uczestnika koncertu jak również, jego wewnętrznych odczuć, gdyż za koncert można zapłacić również po jego wysłuchaniu. Dziękujemy bardzo tym widzom, którzy pomimo wniesienia dobrowolnej opłaty przed koncertem, decydują się dopłacić również po jego wysłuchaniu.

MAGDALENA SMALARA

aktorka, która bywa wokalistką, reżyserką i autorką tekstów. Na co dzień można ją oglądać na deskach stołecznego Teatru Dramatycznego, wcześniej przez 11 lat pracowała w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie zadebiutowała jako reżyserka spektaklu „Wszędzie jest wyspa Tu” opartego na poezji Wisławy Szymborskiej.
Od dwóch lat jako wykładowczyni współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina, dzieląc się doświadczeniami z przyszłymi aktorami scen operowych i musicalowych. Bazując na osobistych doświadczeniach napisała przy współpracy z kompozytorką Urszulą Borkowską i wyreżyserowała sobie kulinarny stand-up z piosenkami „Kobieta do zjedzenia” spektakl, w którym wszystko kręci się wokół jedzenia i wokół nieszczególnie akceptowanych w dzisiejszym świecie jego konsekwencji.
Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Okularnicy, prowadząc warsztaty i koncerty kolejnych edycji festiwalu. Wystąpiła w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych, zagrała w wielu filmach i serialach, choć wciąż ma apetyt na jakąś większą rolę. Obecnie w obsadzie programu satyrycznego SNL Polska.

CO: Muzyka z kawą w tle: Magdalena Smalara „Kobieta do zjedzenia”
KIEDY: 7 marca 2019, godz. 18:00 (wejściówki dostępne od 21 lutego 2019 r.)
GDZIE: Czarna Sala, ul. Słowiańska 13
KOSZT: „Płać ile uważasz”

15 02 2019 kobieta do zjedzenia1

15 02 2019 kobieta do zjedzenia2

Poprzedni artykuł64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Następny artykułSpektakl „Sceny dla dorosłych czyli sztuka kochania”