30 07 2018 smieci

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 6,6 mln zł na projekt pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”.
We wtorek, 24 lipca przedstawiciele spółki podpisali w Gdańsku stosowną umowę. Partnerem projektu jest Miasto Kwidzyn. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 22 mln zł a uzyskane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami. W ramach projektu zaplanowano budowę nowej kompostowni oraz nowej sortowni a także zakup urządzeń i środków transportu. Tę zasadnicza część będzie realizował ZUO, natomiast zadania realizowane przez Miasto Kwidzyn będą polegały na zakupie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów bio a także przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej związanej z wdrażaniem projektu.

Celem inwestycji jest wzrost efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez zwiększenie ilości odpadów kierowanych do ponownego użycia i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania.

Kwidzyński projekt znalazł się wśród 15 dofinansowanych wniosków w województwie pomorskim. Jego realizacja zakończy się w roku 2020.

Poprzedni artykułPchli targ
Następny artykułUlica Toruńska częściowo zamknięta!