13 03 2015 remont1

W tym roku rozpocznie się przebudowa budynku Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci przy ul. Kołłątaja. Przebudowane i wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia. Wykonany zostanie także remont elewacji. Planowana jest zmiana  zagospodarowania terenu przy ośrodku, polegająca na budowie miejsc parkingowych i poprawie dojazdu do placówki dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ośrodek będzie funkcjonował w innym budynku. Pod uwagę brane są pomieszczenia w gmachu Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci powstał w 1993 roku. Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Ośrodek prowadzi specjalistyczne usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, diagnostyczne, konsultacyjne i techniczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się z otoczeniem a w szczególności poprzez wprowadzenie metod komunikacji wspomagającej oraz terapii z użyciem technologii komputerowej i specjalnych urządzeń i pomocy komunikacyjnych. Realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

13 03 2015 remont2

Poprzedni artykułInformacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn oferty złożonej przez Fundację „Rodzina Ediego” pn. „Rekreacyjna jazda konna dla dzieci niepełnosprawnych” w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r
Następny artykułNabór uczniów do klas IV sportowych