18 11 2015 Zatorze1

Dobiegają końca prace przebudowy układu komunikacyjnego na osiedlu Zatorze II pomiędzy ulicami Broniewskiego, Polną, Reymonta i Słowackiego. Budową drogi od ul. Kasprowicza do ul. Broniewskiego i od. ul. Polnej do ul. Słowackiego i Reymonta zajmuje się Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z Prabut. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Wykonawca powinien zakończyć prace do połowy grudnia. W ramach inwestycji powstało nowe oświetlenie ulic Broniewskiego i Reymonta. Przebudowane zostały jezdnie i chodniki. Zbudowano również nowe miejsca parkingowe, wprowadzono zieleń ozdobną, posadzono drzewa. Częściowo wymieniona została  kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa.
18 11 2015 Zatorze2