Lokalne organizacje i instytucje pozarządowe po raz kolejny mają okazję otrzymać wsparcie na realizację projektów społecznych. Właśnie rusza ósma edycja programu grantowego MM Kwidzyn „MMocne wsparcie – granty Papiernika”.

 

Wsparcie lokalnej społeczności i aktywne uczestnictwo w życiu regionu to jeden z priorytetów kwidzyńskiej fabryki celulozy i papieru, która już od 8 lat angażuje lokalne fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu miasta, gminy lub powiatu kwidzyńskiego do udziału w programie grantowym. Program ten skupia się na projektach w obszarze edukacji, ekologii i bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od jego programu firma przekazała prawie 120 000 zł na realizację 29 projektów. Między innymi dzięki grantom Papiernika w naszym regionie powstał kącik czytelniczy w szkole w Korzeniewie, zrewitalizowano ogród przy stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa i zakupiono automatyczny defibrylator zewnętrzny AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniczkach.

W tegorocznej edycji spółka przekaże wsparcie o łącznej wartości 16 000 zł.
Do udziału w programie można zgłaszać projekty w ramach czterech obszarów:

1. Rozwijanie umiejętności czytania u dzieci
W ramach tego obszaru wspierane są programy, które rozwijają umiejętności czytania i komunikacji, w tym w obcych językach oraz inicjatywy zwiększające dostęp do materiałów czytelniczych, a także zachęcające do popularyzowania czytelnictwa w Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim.

2. Niwelowanie barier w dostępie do korzystania z rekreacji i edukacji
W ramach dotacji przewiduje się wsparcie dla takich projektów jak m.in. podjazdy dla wózków, ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, świetlice, czytelnie i inne.

3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej
To dotacje dla projektów, dzięki którym mieszkańcy Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego w sposób bezpieczny będą mogli korzystać z obecnej infrastruktury. W ramach dotacji dofinansujemy m.in. montaż barierek bezpieczeństwa, ławek, ścieżek czy elementów oświetlenia.

4. Edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój i recykling
W ramach dotacji przewiduje się wsparcie m.in. dla projektów edukacyjnych, zakup materiałów dydaktycznych czy budowanie ścieżek edukacyjnych pozwalających na zwiększenie świadomości ekologicznej.

Jak wziąć udział w programie?
By zgłosić organizację do udziału w programie wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kwidzyn@mm.group w tytule wpisując „MMocne wsparcie”, a w odpowiedzi otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy, który należy uzupełnić opisując projekt i przesłać na ten sam adres nie później niż do 21 kwietnia 2024 r.
Spośród wszystkich nadesłanych w terminie aplikacji Komisja Grantowa wybierze zwycięskie wnioski, które otrzymają dotację na realizację opisanego projektu. Wnioski zostaną rozpatrzone do końca kwietnia 2024 r.
Fot: Projekt „Aktywnie po zdrowie i ekologię” zrealizowany w 2023 r. przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona szkoła” w Brachlewie. W ramach dofinansowania kupiono nasadzenia, ziemię do ogrodu, huśtawki oraz kaski i kamizelki odblaskowe, a także przeprowadzono zajęcia ekologiczne i rowerowe.

Poprzedni artykułWiosna! Wiosna!
Następny artykułWeryfikacja spełnienia wymagań licencji na przewóz osób