kwidzyn logo

20100419 miss

REGULAMIN WYBORÓW MISS DNI KWIDZYNA 2010
1. Cel imprezy: integracja młodzieży, promocja miasta, wspólna zabawa i relaks.
2. Organizatorem wyborów Miss Dni Kwidzyna 2010r. jest Kwidzyńskie Centrum Kultury i Agencja Avocado Models z Poznania.
3. W wyborach mogą brać udział dziewczyny powyżej 16 roku życia.
4. Kandydatki mogą zgłaszać swój udział wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:
misskwidzyna@ckj.edu.pl lub pocztą na adres:
Kwidzyńskie Centrum Kultury ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn.
5. Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę, oświadczenia rodzica/opiekuna na udział w wyborach Miss.
6. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest przesłanie zgłoszenia i osobiste przybycie na casting, który odbędzie się 8 maja o godz. 11.00 w budynku KCK „Czarna Sala” ul. Słowiańska 13.
7. Przed przystąpieniem do eliminacji każda kandydatka zapoznaję się z niniejszym regulaminem co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia, przygotowanej przez organizatorów. W dniu eliminacji kandydatka musi mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną).
8. W drodze castingu do gali finałowej zostanie wyłonionych maksymalnie 14 kandydatek.
9. Organizatorzy zapewniają kandydatkom bezpłatne przygotowanie do finału konkursu tj.: nauka prezentacji, nauka choreografii finałowej oraz przygotowanie ruchowe i taneczne.
10. Kandydatki zobowiązane są punktualnie uczestniczyć w przygotowaniach oraz dostosować się do wymagań osób prowadzących.
11. Kandydatki zobowiązane są wziąć udział w sesji zdjęciowej, której efekty zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz opublikowane na łamach gazety oraz w innych materiałach reklamowych, wykorzystywanych w ramach promocji imprezy, jak i po jej zakończeniu.
12. Gala Finałowa odbędzie się 19 czerwca 2010 r. podczas imprezy plenerowej Dni Kwidzyna 2010r. na scenie znajdującej się na stadionie Miejskim w Kwidzynie.
13. Gala składa się z kilku pokazów, w których kandydatki zaprezentują się w różnych strojach.
14. Kandydatki zostaną ocenione przez Jury, w składzie określonym przez organizatora.
15. O wyborze Miss Dni Kwidzyna 2010 decyduje Jury .
16. W skład Jury wchodzą osoby wybrane przez organizatorów KCK i Avocado Models.
17. Jury dokona wyboru Miss Dni Kwidzyna 2010 oraz dwóch Wicemiss.
18. Oprócz Miss i dwóch Wicemiss uczestniczkom zostaną przyznane następujące tytuły: Miss Gazety, Miss Internetu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród będzie większa niż ilość tytułów głównych.
20. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.
22. Naruszenie niniejszego regulaminu przez kandydatkę może być powodem niedopuszczenia do udziału w wyborach bądź natychmiastowego wykluczenia kandydatki z wyborów.
23. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Poprzedni artykułWspólnie oddajmy hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Następny artykułBudowa mostu – przetarg