dziewczyny pracujące nad projektem
fot. Canva

Jeszcze do końca czerwca można składać swoje projekty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2023-2030.

Pomysły mogą zgłaszać wszyscy – przedsiębiorcy, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne.

Nabór trwa do 30 czerwca 2023 r.

Wypełnione i podpisane formularze projektowe można:

– składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie;

– przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kwidzynie – ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem na kopercie „Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

Celem nadrzędnym rewitalizacji powinna być przede wszystkim poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców danego obszaru, zaś wszelkie działania o charakterze infrastrukturalnym lub gospodarczym są jedynie środkami, które sprzyjają osiągnięciu tego celu. Rewitalizacja to również praca z ludźmi i z lokalną społecznością. Jest długim procesem, a jej powodzenie zależy od nas wszystkich.

Zarządzenie Nr 668/2023

Regulamin naboru przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz projektowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pogłębiona diagnoza

Dotychczas zrealizowano 2 projekty, na które Miasto Kwidzyn uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych:

  1. Projekt społeczny „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”, w ramach którego powstała placówka wsparcia dziennego przy Placu Plebiscytowym. Działa tam świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku 6–12 lat oraz klub młodzieżowy dla osób w wieku 13–18 lat. Uczestnicy korzystają z zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych, artystycznych, poradnictwa prawnego, poradnictwa rodzinnego, zajęć multimedialnych.
  2. Projekt inwestycyjny „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”, w ramach którego wykonano remont lokalu przy Placu Plebiscytowym z przeznaczeniem na placówkę wsparcia dziennego oraz rewaloryzację parku na terenie Starego Miasta. Zakupiono również wyposażenie dla potrzeb utworzenia Multicentrum w budynku Biblioteki Miejsko-Powiatowej oraz wyremontowano 5 kamienic wspólnotowych.
Poprzedni artykułPolski Ład – edycja II
Następny artykułMistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych