um

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po weryfikacji i ocenie dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzeniu przez Komisję Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta

ogłasza listę projektów dopuszczonych do głosowania
w V edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Lp.Tytuł projektuKoszt projektu po weryfikacji (zł)
1Bieżnia przy Słowackiego.33 000,00
2Wodny plac zabaw (WIBIT).59 000,00
3Oświetlenie boiska bocznego na stadionie.220 800,00
4Bezpieczne przejście dla pieszych. Zakup tablic pomiaru prędkości i ich montaż przy przejściach dla pieszych.41 000,00
5Squash od-nowa. Poprawa infrastruktury sportowej.138 000,00
6Budowa betonowego skateparku na osiedlu Piastowskim.220 000,00
7Teatr jest dobry na wszystko – wystawienie sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej.25 000,00
8Budowa toru rolkowo-wrotkowego.390 950,00
9Wykonanie nawierzchni betonowej i zamontowanie małej poręczy prostej na skateparku przy ulicy Sportowej.134 000,00
10Plac przyjazny dzieciom na kwidzyńskim deptaku.382 000,00
11Plac zabaw na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Liwą.241 000,00
12Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.33 000,00
13Modernizacja chodnika ul. Baczyńskiego.230 000,00
14Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn.30 000,00
15Wyposażenie sali treningowej.35 000,00
Łączny koszt projektów2 212 750,00

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku weryfikacji i oceny dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, decyzją Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta, niżej wymienione projekty nie zostały dopuszczone do głosowania:

Lp.Tytuł projektu / koszt projektu (zł)Przyczyna niedopuszczenia
1Modernizacja nawierzchni prowadzącej do Skweru Kombatantów do fontanny oraz boiska przy ulicy Warszawskiej.Z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni bitumicznej na większości ciągów pieszych jej wymiana wydaje się bezzasadna i nieracjonalna (§ 3 ust. 2 Regulaminu KBO). Wnioskowane ciągi położone są w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Nawierzchnie bitumiczne z uwagi na brak uskoków występujących przy nawierzchniach z kostki betonowej, wydają się praktyczniejszym rozwiązaniem w danej lokalizacji. Budowa ciągów pieszych z nawierzchnią asfaltową jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w krajach Europy zachodniej, a także w krajach skandynawskich.
2Bezpieczne place zabaw. Monitoring placów zabaw w Kwidzynie.Projekt nie uwzględnia kosztów wykonania przyłączy energetycznych do poszczególnych kamer. Ponadto zaproponowane rozwiązanie transmisji za pomocą radiolinii wymagać będzie dodatkowych stacji przekaźnikowych (koszty nieuwzględnione w projekcie). Zwiększenie kosztów projektu o koszty przyłączy energetycznych oraz koszty dodatkowych stacji przekaźnikowych (szacunkowo o min. 50 tys. zł – bardziej prawdopodobna kwota kilkukrotnie większa) powodują wzrost wartości projektu powyżej kwoty 450 000 zł, co jest sprzeczne z § 1 ust. 8 Regulaminu KBO).
3Parking dla samochodów osobowych.Grunt wskazany pod lokalizację parkingu dla samochodów osobowych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym IP Kwidzyn Sp. z o.o., tym samym projekt nie spełnia wymogu określonego w § 1 ust. 3. Regulaminu KBO.

Zgodnie z z § 3 ust. 7 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego autorom projektów niedopuszczonych do głosowania przysługuje prawo do złożenia odwołania do Burmistrza Miasta Kwidzyna w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania (tj. od dnia 20.09.2019 r.)

Poprzedni artykułSukces zawodników klubu JUDO Zielińscy Kwidzyn
Następny artykułLista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach V edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego