24 05 2016 wakacje1

W tym roku przypada dwudziestolecie edukacyjnej akcji Kwitnące Wakacje. Z tej okazji zorganizowane zostanie aż dziewięć turnusów dla dzieci, by sprostać dużym potrzebom na tę formę spędzania wolnego czasu.
Wzorem lat poprzednich turnusy odbywać się będą na w Kwidzyn i Benowie – gdzie mieści się ośrodek edukacji ekologicznej „Zaułek Benowo”, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa.
W przypadku zajęć w Benowie dzieci będą dowożone codziennie z Kwidzyna. Miejscem spotkań będzie parking obok Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Wiejskiej.
Turnusy organizowane w Kwidzynie będą odbywać się w sali edukacyjnej na parterze budynku siedziby naszego Stowarzyszenia (ul. Miłosna 1).
Należy pamiętać, że charakter zajęć jest terenowy i aktywny stąd podane miejsca stanowią jedynie bazę do prowadzenia zajęć na wypadek niepogody.
W tym roku część turnusów będzie odbywać się równolegle w Kwidzynie i Benowie, stąd prosimy zwrócić uwagę na poszczególne terminy i przedziały wiekowe, by już w momencie
zapisów nie wpisać dziecka niewłaściwie.
W poniższej tabeli zebrano informacje dotyczące wieku uczestników, terminy oraz miejsce odbywania się turnusu.

24 05 2016 wakacje2
*Znak „(–)” w tabeli oznacza brak turnusu we wskazanym terminie przypisanego do danego miejsca.

Każdorazowo nad dziećmi będzie czuwać troje opiekunów posiadających niezbędne kwalifikacje do opieki pedagogicznej oraz wykształcenie przyrodnicze, by charakter zajęć
odpowiadał ich misji kształtowania postaw prośrodowiskowych. Dzieci przebywające na półkoloniach objęte będą ubezpieczeniem NW.
Szczegółowy program półkolonii będzie podawany po 15 czerwca.

Zapisy rozpoczynają się 31 maja (wtorek) o godz. 8:00.
Na każdy turnus zapisujemy 33 dzieci (+ 5 dzieci na listach rezerwowych). Prosimy zwracać uwagę na przedział wiekowy dzieci. Zapisów można dokonać TYLKO telefonicznie. Prosimy o respektowanie tego zalecenia, gdyż z doświadczenia lat poprzednich liczba chętnych jest bardzo duża (miejsca na ogół wyczerpują się w ciągu dwóch godzin).
Numery telefonów:
55 261 22 16, 55 261 37 97, 724 181 242

WAŻNE!
Po zapisaniu dziecka do 24 czerwca należy dostarczyć do Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa podpisane oświadczenie potwierdzające wiek i zamieszkanie dziecka na terenie miasta
Kwidzyn oraz zawierający dane niezbędne do ubezpieczenia Państwa dzieci. Niedostarczenie oświadczenia wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. Oświadczenia na poszczególne turnusy są do pobrania na stronie www.ekokwidzyn.pl w artykule dotyczącym zapisów. Prosimy zwracać uwagę na terminy podane w tytułach oświadczeń. Oświadczenia można przesłać mailem na adres: sekretariat@ekokwidzyn.pl lub dostarczyć osobiście.
Wszelkich informacji udziela koordynator działania: Janusz Kowalak, mail: jkowalak@ekokwidzyn.pl

Stowarzyszenie „Eko- Inicjatywa”
ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn
tel./fax: 55 261 22 16
www.ekokwidzyn.pl, sekretariat@ekokwidzyn.pl

Poprzedni artykułKlub Szkół Westerplatte
Następny artykułMuzyczne Hity – pop i rock – koncert