kwidzyn logo

Osoba ubiegająca się o dodatek musi posiadać tytuł prawny do lokalu lub być jego właścicielem albo oczekiwać na lokal socjalny. Wysokość kryterium dochodowego (miesięczny, średni dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku), nie może przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury, w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. tej kwoty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzysku oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze, pomocy materialnej dla uczniów oraz dodatku mieszkaniowego.

Poprzedni artykułKupuj w Kwidzynie – otwarte forum
Następny artykuł„Królewski list” – spektakl