um

 

OGŁOSZENIE

wyników wyboru projektów

w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

 

W dniach od 14 do 31 marca 2016 r. odbywało się głosowanie dotyczące wyboru projektów w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Głosowanie prowadzone było w 5 wyznaczonych punktach głosowania. Łącznie oddano 1715 głosów, w tym 69 głosów nieważnych.

Na projekty „małe” (o wartości do 20 000 zł) oddano 1534 głosy ważne, na projekty „duże” (o wartości powyżej 20 000 zł) oddano 1640 głosów ważnych.

 

Wyniki głosowania na projekty „małe”, o wartości do 20 000 zł:

L.p.

Nr projektu

Tytuł projektu

Wartość

Liczba głosów

1

12

Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – zakup 4 defibrylatorów

19 958,40

547

2

8

Projekt koncepcji modernizacji deptaka przy ul. Spółdzielczej

20 000,00

198

3

6

Akademia człowieka myślącego – 6 spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego

19 350,00

144

4

11

Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

18 400,00

126

5

10

Biegnij z naturą – oznakowanie i uregulowanie tras biegowych 1km, 4,5km, 7,5km

13 750,00

119

6

5

Plac zabaw – „pajęczyna”

20 000,00

99

7

1

„Psi Raj” Kwidzyn – park z przeszkodami dla psów

12 355,00

79

8

9

SMS Kwidzyn – stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców Kwidzyna o wydarzeniach w formie sms-ów

16 300,00

73

9

7

Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna zorganizowany przez Klub „Rodło Kwidzyn”

8 800,00

69

10

2

Automaty z torebkami odchodowymi dla psów

5 690,00

37

11

3

Utrwalenie tożsamości regionalnej i narodowej w Kwidzynie (zaprojektowanie i ustawienie 4 tablic upamiętniających plebiscyt na Powiślu)

8 000,00

32

12

4

Miejski regał książkowy – w pobliżu kinoteatru

1 900,00

11

 

 Wyniki głosowania na projekty „duże”, o wartości powyżej 20 000 zł:

L.p.

Nr projektu

Tytuł projektu

Wartość

Liczba głosów

1

8

Budowa ul. Sosnowej

253 000,00

427

2

4

Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI BALATON

307 000,00

289

3

10

Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej

146 911,20

230

4

1

Windy przy kładce nad torami kolejowymi

600 000,00

157

5

2

Rewitalizacja skweru na rogu ulic Słowiańskiej i Brat. Narodów

318 000,00

147

6

6

Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej

510 000,00

134

7

5

Remont zaułka przy ul. Kasprowicza

231 250,00

77

8

9

Oznakowanie ciągów pieszo rowerowych znakami pionowymi i poziomymi oraz instalacja poręczy dla rowerzystów

65 319,20

75

9

3

Chodnik dla pieszych łączący ul. Łamaną ze Żwirową

49 000,00

73

10

7

Modernizacja chodnika przy ul. Wiejskiej

118 800,00

31

 

Zgodnie z Regulaminem Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 na projekty „małe” (o wartości do 20 000 zł), przeznaczono nie więcej aniżeli 35% kwoty przeznaczonej na realizację Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, określonej Zarządzeniem nr 122/2015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 18 listopada 2015 r. na kwotę 1 000 000 zł.

W ramach projektów „małych” (o wartości do 20 000 zł) do głosowania dopuszczono 12 projektów o łącznej wartości 164 503,40 zł. Tym samym wszystkie projekty „małe” dopuszczone do głosowania mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację tych projektów w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 i zostały zakwalifikowane do realizacji

W ramach projektów „dużych” (o wartości ponad 20 000 zł) do głosowania dopuszczono 10 projektów o łącznej wartości 2 599 280,40 zł.

Zgodnie z par. 4 pkt. 5 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 Istnieje możliwość przesuwania środków finansowych na realizację projektów małych lub dużych jeśli łączna kwota zgłoszonych projektów w danej kategorii będzie niższa niż odpowiednio 35% na projekty małe i 65% na projekty duże.

Postanowiono zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację projektów „dużych” do wysokości 835 496,60 zł. W kwocie tej mieszczą się – i zostały zakwalifikowane do realizacji – projekty nr 8 (Budowa ul. Sosnowej), nr 4 (Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI BALATON) oraz nr 10 (Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej).

Projekt nr 1 (Windy przy kładce nad torami kolejowymi) który uzyskał następną w kolejności największą liczbę głosów, z uwagi na swoją wartość (600 000 zł) nie został zakwalifikowany do realizacji w ramach dostępnego limitu na realizację projektów „dużych”. Z uwagi jednak na znaczące poparcie projektu budowy wind przy kładce na torami PKP wyrażone w złożonej na ręce Burmistrza i Rady Miejskiej petycji mieszkańców, postanowiono wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na inwestycje i zrealizowanie projektu budowy wind przy kładce nad torami kolejowymi.

Burmistrz Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

 

Poprzedni artykułOŚMIEL SWOJEGO NIEŚMIAŁKA
Następny artykułXIV Wielkanocne Zawody Balonowe