Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Kolejne kwidzyńskie instytucje czasowo ograniczają swoją dostępność.

 1. Komunikat Urzędu Miejskiego w Kwidzynie – stan na 24.03 godz 10.00

Dotyczący godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz dostarczania korespondencji i wizyt klientów.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję Państwa, że od dnia 25 marca br. DO ODWOŁANIA wprowadzam odgraniczenia dostępności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie dla klientów.

Bezpośrednia obsługa klientów urzędu odbywać się będzie WYŁĄCZNIE po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym w sprawach niecierpiących zwłoki, dotyczących przede wszystkim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności oraz Dowodów Osobistych. Obsługa odbywać się będzie w godzinach 8.00-13.00.

W pozostałym zakresie proszę kontaktować się z pracownikami telefonicznie, mailowo, pocztą e-PUAP lub wysłać korespondencję pocztą tradycyjną.

Formularze wniosków dostępne są na stronie BIP w zakładce „Formularze Wniosków”.

Wykaz telefonów znajduje się na stronie BIP w zakładce „Organizacja Urzędu”.

http://bip.kwidzyn.pl/m,12290,kto-jest-kim-w-urzedzie.html

Bezpośredni kontakt z klientem będzie odbywał się WYŁĄCZNIE na parterze budynku przy wejściu bocznym do urzędu (od strony przybudówki). Proszę przychodzić pojedynczo na umówioną godzinę. Proszę stosować się do zaleceń pracowników obsługujących.

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji należy pozostawić ją w specjalnym pojemniku, który znajduje się przed wejściem głównym do urzędu.
W korespondencji proszę podać nr telefonu kontaktowego w celu umówienia wizyty.
Korespondencja będzie rozpatrywana dopiero po upływie 24 godzin.

Informacji szczegółowych udziela:

Biuro Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19 tel. 55 6464700, adres mailowy : bol@kwidzyn.pl,

Sekretariat Burmistrza Miasta Kwidzyna, tel. 55 6464777, adres mailowy: info@kwidzyn.pl.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

 • Zachęcamy do korzystania z profilu zaufanego za pomocą którego można załatwić wiele urzędowych spraw. Jak go założyć?

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 1. Komunikat Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe pracuje w godzinach 7.00-13.00.

Wszystkie sprawy należy załatwiać pocztą, e-PUAP, mailem, telefonicznie,
w ostateczności w punkcie obsługi (parter).

ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wprowadza się zmiany w obsłudze interesantów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Załatwianie spraw z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy będzie możliwe wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty lub internetowej rezerwacji.

Telefoniczne zapisy odbywać się będą w dni robocze w godzinach 7.00-10.00, pod numerem telefonu:

w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów – 55 646 50 37

w sprawach z zakresu praw jazdy – 55 646 50 32

Natomiast internetowa rezerwacja wizyty będzie możliwa wg dotychczasowych zasad.

Zaznacza się, że osoby, które nie umówiły się na konkretny termin, nie będą obsługiwane.

Zaleca się, aby na poczekalni przebywały jedynie osoby zapisane na konkretną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.

Zwracamy się również z prośbą, aby czynności, które nie wymagają wizyty w urzędzie załatwiać korespondencyjnie.

Informujemy, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów można przesyłać do urzędu pocztą, profilem zaufanym, e-PUAP lub na adres e-mail: alen@powiatkwidzynski.pl ; lgburczyk@powiatkwidzynski.pl lub składać w punkcie obsługi interesanta bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższych zmian, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem. Zaznacza się, że osoby, które nie umówiły się na konkretny termin, nie będą załatwiane.

Zaleca się, aby na poczekalni przebywały jedynie osoby zapisane na konkretną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.

Zwracamy się również z prośbą, aby czynności, które nie wymagają wizyty w urzędzie załatwiać korespondencyjnie.

Informujemy, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów można przesyłać do urzędu pocztą, profilem zaufanym, e-PUAP lub na adres e-mail: alen@powiatkwidzynski.pl ; lgburczyk@powiatkwidzynski.pl lub składać w punkcie obsługi interesanta bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Od dnia 13.03.2020. r. od godz. 12.00 do odwołania zawieszona zostaje działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Strona Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

3. Komunikat Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Zakaz odwiedzin obowiązuje w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Ograniczenia wprowadzono w związku z sytuacją dotyczącą zwalczania koronawirusa. Rodziny mieszkańców kwidzyńskiego Domu Pomocy Społecznej  mogą się kontaktować pod numerami telefonów 55 279 3721 lub 603 537 395. Wszelkie sprawy urzędowe można realizować za pomocą poczty elektronicznej: e-mail:dom@dpskwidzyn.pl lub ePUAP.

 

4. Komunikat Urzędu Skarbowego w Kwidzynie

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

 • Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 • Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.
 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY

 • On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu 55/64-13-746 lub 741

VAT – nr telefonu 55/64-13-715 lub 741

CIT – nr telefonu 55/64-13-726

zaświadczenia – nr telefonu 55/64-13-786

podatek akcyzowy – nr telefonu 55/64-13-783

spadki/darowizny – nr telefonu 55/64-13-783

rejestracja podatników – nr telefonu 55/64-13-744 lub 718

egzekucja administracyjna – nr telefonu 55/64-13-754 lub 712

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 55/64-13-722 lub 762

komórka wierzycielska – nr telefonu 55/64-13-738

Adres e-mail urzędu skarbowego:us.kwidzyn@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

ZACHĘCAMY do skorzystania z e-usług Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne tylko na podatki.gov.pl

5. Komunikat Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Sąd Rejonowy w Kwidzynie, w związku z wszystkich rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu, m.in. odwołano wszystkie rozprawy.

W dniach 13-27 marca, sąd wprowadził następujące restrykcje: sąd urzeduje jedynie w sprawach pilnych, zniesiono wszystkie rozprawy i posiedzenia, w pozostałych sprawach wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie wejście do budynku będzie możliwe tylko za okazaniem wezwania lub zawiadomienia i pod warunkiem wyrażenia zgody na pomiar temperatury, przeprowadzony przez pracownika ochrony.

Biuro Obsługi Interesantów zostało wyłączone z bezpośredniej obsługi petentów. Nie działa również kasa, wszelkich płatności na rzecz sądu należy dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych. Swoich zadań nie wykonują również kuratorzy.

Rachunki prowadzone są przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej
● I Wydział Cywilny- 56 1010 0055 3203 0040 6700 0001
● II Wydział Karny – 29 1010 0055 3203 0040 6700 0002
● III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 02 1010 0055 3203 0040 6700 0003
● V Wydział Ksiąg Wieczystych – 45 1010 0055 3203 0040 6700 0005
● VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych- 61 1010 0055 3203 0040 6700 0008

Możliwość kontaktu z sądem istnieje jedynie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty e-puap i poczty elektronicznej.

Z czytelni akt sądowych korzystać można jedynie w sprawach pilnych, a w budynku przebywać mogą wyłącznie osoby wezwane lub zawiadomione (uczestnicy postępowań) w związku z pilnymi rozprawami i posiedzeniami.

Podobne obostrzenia dotyczą V Wydziału Ksiąg Wieczystych i VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

6. Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do załatwiania spraw niezbędnych wymagających osobistego stawiennictwa.

W pozostałych przypadkach prosimy kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej.

tel./fax (55) 646 16 26

email: sekretariat@mopskwidzyn.pl

Punkt podawczy i informacyjny czynny dla wszystkich klientów w godzinach 8:00 – 12:00 znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 9

7. Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, że z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 od dnia 14.03.2020 roku wprowadza się zakaz wstępu do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Sportowej 29 oraz do wszystkich obiektów należących do PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Wszelkie sprawy prosimy kierować telefonicznie.

Nr alarmowy: + 48 603 650 994 lub 994 czynny całą dobę

w godzinach od 07:00 do 15:00 pracownicy dostępni są pod numerami:

Centrala: 55 279 33 19 / 55 279 39 19
Dział techniczny: 695 165 600
Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej / deszczowej: 603 454 600
Utrzymanie sieci wodociągowej: 695 165 500
Dział sprzedaży: 55 262 45 30
Księgowość: 55 262 45 27

Adres e-mail:  biuro@wodociagikwidzyn.pl

Sprawy wymagające osobistego kontaktu z pracownikami PWK Kwidzyn, realizowane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Należy pamiętać by ocenić, czy sprawy, z którymi planują Państwo pojawić się w Spółce wymagają rozwiązania w najbliższym czasie. Wnioski oraz pisma należy pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku dyżurki przy ul. Sportowej 29.

8. Komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o.

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem apelujemy, aby w przypadkach, które nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie spółki „PEC”,  kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wykaz najważniejszych numerów telefonów i adresów e-mail Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej „PEC” w Kwidzynie:

Sekretariat55 279 38 47pec@peckwidzyn.pl
Biuro Obsługi Klienta728 436 136ebok@peckwidzyn.pl

Więcej kontaktów znajduje się http://peckwidzyn.pl/dane-kontaktowe/

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

9. Oświadczenie zarządu Klubu MTS Kwidzyn

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie, działając w oparciu o decyzje
i zalecenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, krajowych i wojewódzkich związków sportowych oraz Burmistrza Miasta Kwidzyna, z dniem 13.03.2020r. do odwołania, zawiesza działalność wszystkich sekcji klubowych w zakresie:
– przeprowadzania zajęć treningowych dla zawodników naszego klubu,
– udziału we wszystkich zawodach ligowych i turniejach na terenie całego kraju,
– organizacji wszystkich imprez sportowych wraz z wyjazdami naszych zawodników
na wszelkie akcje szkoleniowe i startowe.
Nadrzędnym celem powyższego jest ochrona zdrowia naszych zawodników
oraz zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę perspektywę zbliżających się zawodów sportowych, prosimy o przesłanie zawodnikom indywidualnych zaleceń treningowych.

Szukasz informacji dot. koronawirusa? Zadzwoń na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta 800 190 590

Czym jest koronawirus?

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak chronić się przed zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronaworus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

 LUB

 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Lista szpitali zakaźnych

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Kompendium wiedzy o koronawirusie

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

Poprzedni artykułW marcu bez obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie
Następny artykułMieszkańcy Kwidzyna mówią o tym jak żyć w czasie epidemii