starowka

 Pod koniec maja rozstrzygnięty został konkurs na pomysł zabudowy drugiego kwartału Starego Miasta.
Na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kwidzynie konkurs przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” w Gdańsku.
Do konkursu zgłosiło się 55 pracowni projektowych z całego kraju. Ostatecznie do opracowania koncepcji zaproszono 45 zespołów, które spełniły wymagania regulaminowe. Sąd Konkursowy, pod kierownictwem prof. Sławomira Gzella, uznał, że zwycięzca konkursu to pracownia Archigraph Mielewczyk-Kowalski spółka cywilna z Kartuz.

W tej chwili firma, która wygrała konkurs na koncepcję przygotowuje projekt budowlany i wykonawczy, dotyczący zabudowy drugiego kwartału. Dokumentacja ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Jak tylko projekt będzie gotowy Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosi przetarg, który wyłoni wykonawcę. Jeżeli procedura przetargowa przebiegnie zgodnie z planem, to budowa kamienic na terenie drugiego kwartału mogłaby się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku.

26 10 2012 starowka1

26 10 2012 starowka2

26 10 2012 starowka3

26 10 2012 starowka4

26 10 2012 starowka5