12 10 2015 konkurs

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do uczniów zainteresowanych zagadnieniami przyrodniczymi. Konkurs będzie opierał się na wiedzy i umiejętnościach uzyskiwanych na przedmiocie „Przyroda” z poziomu szkoły podstawowej oraz na wiedzy ogólnoprzyrodniczej.
Wzorem roku ubiegłego, konkurs ponownie przygotowany jest dla uczniów i nauczycieli przyrody klas IV-VI Szkół Podstawowych. Tym razem współorganizatorem konkursu z Szkoła Podstawowa nr 6 im dr. Wł. Gębika z Kwidzyna. Co roku konkurs będzie realizowany we współpracy z inną szkołą podstawową (na zasadzie rotacji).

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi,
– poszerzenie wiadomości z zakresu tematyki konkursu,
– wspieranie uzdolnień uczniów,
– kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,
– rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przyrodniczy „Jestem badaczem przyrody!” jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych miasta Kwidzyna.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie.
3. Zakres tematyczny konkursu :
Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej dla klas IV- VI.
Przebieg:
– Szkoła wyznacza jedną lub dwie trzyosobowe drużyny uczniów z klas IV-VI. Wysyła zgłoszenie drużyn mailem na adres: sekretariat@ekokwidzyn.pl podając imiona i nazwiska uczniów, nazwisko nauczyciela (opiekuna drużyny) i dane kontaktowe. Termin nadsyłania zgłoszeń to 4 listopada 2015 (środa).
– Konkurs odbędzie się w salach przyrodniczych Szkoły Podstawowej nr 6 (I piętro) w dniu 19 listopada (czwartek) w godzinach: 14:00 – 15:30.

Poprzedni artykułKwidzyńskie odmiany historycznych drzew owocowych
Następny artykuł5 lat Prowincji