teatr

Pod pojęciem tym rozumieć możemy takie zachowania, które są odbierane przez inne osoby – głównie rodziców, nauczycieli, wychowawców – jako działania dzieci i młodzieży niezgodne z ogólnie przyjętymi normami danej społeczności. Do szerokiego zakresu zachowań tego typu należą między innymi różnego rodzaju zachowania agresywne, eksperymentowanie z środkami uzależniającymi, niepodporządkowywanie się poleceniom osób dorosłych, samookaleczenia, unikanie wykonywania obowiązków (np. wagary), itp.
W przypadku występowania tego typu problemów konieczne jest skontaktowanie się ze specjalistą (psychologiem lub terapeutą), który udzieli odpowiednich wskazówek oraz ustali program postępowania z dzieckiem. Warunkiem skuteczności wprowadzanych zasad postępowania jest przede wszystkim reagowanie w każdej sytuacji, gdy dziecko prezentuje niepożądane zachowanie oraz zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w wychowaniu dziecka. Przykładowo w przypadku agresji występującej u małego dziecka ważne jest aby:
•  zachować spokój, starać się rozładować napięcie dziecka zanim się ono nawarstwi,
• nie ulegać dziecku, gdy ma atak złości, (w przeciwnym razie nieświadomie nagradzamy go za niewłaściwe zachowanie, które ulegnie utrwaleniu ),
• postarać się zaskoczyć dziecko (pokazać coś ciekawego lub wykonać jakiś zaskakujący ruch i w ten sposób skierować jego uwagi na inną czynność),
• ignorować niewłaściwe zachowania, upewniwszy się wcześniej, że dziecko nie wyrządzi sobie krzywdy (początkowo może to być trudne, natomiast stosowane każdorazowo niewątpliwe przyniesie efekty),
• w ostateczności umieszczenie dziecka w pomieszczeniu, gdzie nie może zrobić niczego złego

Podczas konferencji poruszono tematykę związaną z zachowaniami agresywnymi dzieci, z trudnościami z jakimi się one borykają z powodu własnej agresji, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży oraz utrzymywaniem dyscypliny w klasie.
W czasie konferencji odbyły się także  wykłady przygotowane przez specjalistów z dziedziny psychologii.

Poprzedni artykułRozpoczęto remont ulicy Przyrzecznej
Następny artykułWystawa gołębi