widok urzędu miejskiego w Kwidzynie z lotu ptaka

Informuję, że od dnia 4 kwietnia 2022 r. znoszę rozwiązania organizacyjne dotyczące obsługi klientów wprowadzone w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS – CoV – 2.

Z uwagi na usprawnienie obsługi klientów i minimalizowanie okresu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, zwracam się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w szczególności w  sprawach z zakresu:

  • Urzędu Stanu Cywilnego – tel. 55 646 47 20;
  • Ewidencji ludności – tel. 55 646 47 82;
  • Dowodów osobistych – tel. 55 646 47 31;
  • Działalności gospodarczej – tel. 55 646 47 27.

Jednocześnie sugeruję aby sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z pracownikami urzędu, załatwiać korespondencyjnie lub telefonicznie.

Obsługa klientów odbywać się będzie w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu oraz na parterze budynku w Biurze Obsługi Ludności (w zakresie nadania numeru PESEL).

                                                                           Burmistrz Miasta Kwidzyna

                                                                                          Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułZwolnienie z podatku od nieruchomości
Następny artykułNabór do Zespołu Strategicznego ds. MOF