kwidzyn logo

W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007r. nr 99 poz. 665) przypominam, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, tj.

– budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada;

– każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, jest zobowiązany, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wyżej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

Poprzedni artykułAkcja kontroli pojazdów
Następny artykułWybory parlamentarne 2007 r.