kwidzyn logo

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (art. 18. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Do podstawowych obowiązków projektanta należy m. in. zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego (art. 20. 1. przywołanej ustawy).

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m. in. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (art. 22. przywołanej ustawy).

Mając na uwadze dużą liczbę robót budowlano–remontowych realizowanych systemem gospodarczym (m. in. izolacje murów piwnicznych) oraz niedostatek wykwalifikowanej kadry budowlanej, zauważam, że inwestor często zapomina o ciążących na nim obowiązkach związanych z przebiegiem inwestycji. Niniejszym komunikatem zwracam uwagę na to, że roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia i doświadczenie) do prowadzenia prac. Jednocześnie zalecam stosowanie właściwych (sprawdzonych) technologii oraz dobrej jakości materiałów, szczególnie przy renowacji elewacji!!!

arch. Wiesław Gałkowski

Poprzedni artykułNarodowy Spis Powszechny 2011
Następny artykułKamery On – line i publiczny dostęp do Internetu na Placu Jana Pawła II