um

W związku ze zbliżającym się okresem ekstremalnych warunków pogodowych przypominam, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 prawa budowlanego, tj.:
• budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2, w terminie do 30 listopada br.;
• ponadto, każdorazowo w razie wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne wiatry oraz intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska;
Uprawniona osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ nadzoru budowlanego o wynikach przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie zwracam uwagę na usunięcie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg ewakuacyjnych w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, jest zobowiązany, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wyżej, usunąć stwierdzone nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

arch. Wiesław Gałkowski

Poprzedni artykułŚwiatłowód połączy urząd ze starostwem
Następny artykułStypendia Sportowe