31 03 2016 klasyka

Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami/dziadkami/opiekunami.

„Klasyka dla smyka” to cykl zajęć adresowanych do dzieci i ich rodziców czerpiący z pedagogiki zabawy i wykorzystujący elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.
Metoda ta pozwala dzieciom na pełniejsze zrozumienie i uczestnictwo w utworze muzycznym, a także własną aktywność twórczą nawet jeśli mają małe doświadczenie w tej dziedzinie.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wspólnego uczestnictwa w procesie tworzenia poprzez granie na instrumentach, śpiew, taniec, a także łączenie tych sposobów wyrażania ekspresji z pozamuzycznymi, odkrywającymi niewerbalne cechy płynące z utworów: elementami dramy,pantomimy oraz różnego rodzaju formami plastycznymi.
Celem zajęć jest stwarzanie sytuacji doświadczania i przeżywania muzyki w warunkach sprzyjających rozmiłowaniu się w klasycznych kompozycjach, przygotowanie odbiorców do świadomego z nich
korzystania. Zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych poprzez skupienie się na rozbudzeniu wyobraźni dźwiękowej i wrażliwości artystycznej. Dodatkową wartością będzie tu radość czerpana ze wspólnie spędzanego czasu w relacji rodzic-dziecko.

Anna Madej – prowadząca warsztaty „Klasyka dla smyka” posiada zdobyte na Uniwersytecie wyższe wykształcenie zawodowe na kierunku Kulturoznawstwo, w specjalności animacja kultury. Ukończyła kurs AUP „Edukacja kulturalna przez teatr”. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego (w tym autorskich programów edukacji muzyki klasycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym). Specjalistka ds. kontaktów z przedszkolami i szkołami. Otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Kwidzyna w dziedzinie kultury, jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów recytatorskich, wieloletnią aktorką Stowarzyszenia teatralnego Scena 2 oraz Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego.

2.04.2016r., godz. 11.00
Czarna Sala, ul. Słowiańska 13
Bilety: 10 zł

31 03 2016 klasyka2

Poprzedni artykułŚwiatowy Dzień Autyzmu
Następny artykułPrzerwa w dostawie wody