Jubileusz partnerstwa Kwidzyna z Celle i Gubinem
fot. Aleksander Łubiński/UM

16 czerwca, w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się uroczystości związane z jubileuszami partnerstwa z Celle oraz Gubinem.

Zgromadzonych gości powitał zespół Rocktail The Band z Celle. W roli włodarza i gospodarza wieczoru wystąpił burmistrz Andrzej Krzysztofiak, który przybliżył wszystkim kulisy nawiązania współpracy między miastami partnerskimi.

Miasto Celle reprezentowane było m.in. przez nadburmistrza Celle – Jörga Nigge, byłego nadburmistrza Martina Biermanna i radnych.

Miasto Gubin reprezentowali: Justyna Karpisiak – wiceburmistrz oraz Wojciech Sendera – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Dodatkowo w obchodach uczestniczyli przedstawiciele ukraińskiego miasta partnerskiego Bar, zaprzyjaźnionej ukraińskiej Verby, przedstawiciele miasta i powiatu kwidzyńskiego.

30-lecie partnerstwa z Celle

Umowa Kwidzyna z Celle to inicjatywa miast partnerskich, które w 1993 roku nawiązały oficjalną współpracę na różnych poziomach – kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Od tego czasu odbywa się wiele spotkań, wizyt i wspólnych projektów.

Dla miasta Celle ważne było włączenie jako strony umowy, mniejszości niemieckiej zrzeszonej w organizacji Towarzystwa Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie, prowadzonej przez Manfreda Ortmana oraz organizacji Heimatkreis Marienwerder w Celle, którą reprezentowała Ursel Boyens Heym.

Jörg Nigge, nadburmistrz Celle wystąpił z oficjalnym przemówieniem. Podkreślił, że „żywa” przyjaźń jest bardzo ważna. Połączenie pomiędzy miastami zaczęło się zaraz po drugiej wojnie światowej, kiedy wielu przesiedleńców z Kwidzyna, dawnego Marienwerder, znalazło swój nowy dom w Celle i założyło tam Marienwerder Heimatkreis w 1953 roku. Tym samym dali podwaliny pod „żywą” wymianę między miastami. Od tego czasu kontakty przekształciły się w przyjaźnie.

Nadburmistrz Nigge nawiązał również do wojny na Ukrainie i do konieczności podjęcia wspólnych działań, zmierzających do wzajemnego zrozumienia, pokoju i wolności w zjednoczonej Europie.

25-lecie partnerstwa z Gubinem

Umowa Kwidzyna z Gubinem podpisana została w 1998 roku. Tak naprawdę była tylko sformalizowaniem współpracy, która nawiązała się już wcześniej.

W imieniu Gubina przemówienie wygłosiła wiceburmistrz Justyna Karpisiak, która wyznała, że Kwidzyn i Gubin to miasta partnerskie z jednego kraju, w związku z czym łączy je wiele wspólnych spraw, ale co najważniejsze są to miasta, które darzą się ogromną sympatią i zrozumieniem. Celem partnerstwa jest nieustanne pogłębianie relacji, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz wspólna realizacja projektów, które owocują rozwojem lokalnych społeczności.

Swoimi wspomnieniami nt. współpracy partnerskiej (czasem zabawnymi) podzielili się również: starosta kwidzyński Jerzy Godzik, senator Leszek Czarnobaj i proboszcz Ignacy Najmowicz.

Ważnym momentem podczas uroczystości było wręczenie przez burmistrza Miasta Kwidzyna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie nagrody specjalnej „Człowieka Roku„ dla Manfreda Ortmana – przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyna” za osiągnięcia w obszarze pielęgnowania tożsamości, ochrony dziedzictwa kulturowego, nauki języka niemieckiego, kontaktów kulturalnych miasta, wymiany młodzieży. Powiśle to region dawnego pogranicza. Jednym z elementów jego mozaiki kulturowej jest mniejszość niemiecka, zrzeszona w TKLN „Ojczyna” pod przewodnictwem Manfreda Ortmana.

Uroczystości przebiegły w kameralnej atmosferze. Na zakończenie wystąpił energetyczny zespół Harfa Gospel Choir z Kwidzyna.

Poprzedni artykułDni Kwidzyna 2023-dzień drugi
Następny artykuł„Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Scenę lalkową im. Jana Wilkowskiego”