flaga pl

 

Kongres odbędzie się w gmachu Politechniki Gdańskiej w godzinach 10.00-16.30.

Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny uda się nam stworzyć prawdziwe obywatelskie spotkanie, które dostarczy Państwu wielu inspiracji i pozytywnych przeżyć.

Debata kongresowa będzie toczyła się w ramach następujących tematów:
1. Jaki będzie system wartości i style życia Pomorzan do r. 2030?
2. Edukacja dla testów czy dla rozwoju?
3. Jak dokonać skoku rozwojowego Pomorza wykorzystując szanse globalizacji?
4. Przyszłość przedsiębiorstw właścicielskich
5. Jaka energetyka dla Pomorza?

Program:
9:00-10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00-11:15 Sesja plenarna – otwierająca obrady
dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Odnowa kulturowa warunkiem dalszego rozwoju
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP – Słowo na otwarcie Kongresu:
Podmiotowość wymaga odwagi
prof. Astrid Męczkowska-Christiansen, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – Od podmiotowości indywidualnej do zbiorowej, czyli istota regionalnej wspólnoty obywatelskiej
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego – Po co nam
podmiotowość Pomorza i jak ją budować?
Barbara Piórkowska, poetka, pisarka, krytyczka literacka, autorka opowiadań – Miasto jako droga do podmiotowości człowieka – refleksje osobiste
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS SA – Podmiotowość
gospodarki Pomorza – szanse i zagrożenia
Tatiana Kuśmierska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego – Tożsamość
regionalna w oczach młodego pokolenia
11:15-11.45 Przerwa na kawę
11.45-14.00 Sesje tematyczne
1. Jaki będzie system wartości i style życia Pomorzan do r. 2030?
2. Edukacja dla testów czy dla rozwoju?
3. Jak dokonać skoku rozwojowego Pomorza wykorzystując szanse globalizacji?
4. Przyszłość przedsiębiorstw właścicielskich
5. Jaka energetyka dla Pomorza?
14.00-15.00 Przerwa na lunch
15.00-16.30 Sesja plenarna – kończąca obrady
Sprawozdania z przebiegu sesji tematycznych (5x 3 minuty)
Wystąpienia:
dr hab. prof. SWPS Rafał Krzysztof Ohme, Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej – Mózg – źródło naszej podmiotowości
prof. dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju
Regionalnego Parlamentu Europejskiego – Jaki sens i wartość ma
podmiotowość regionów w realiach dzisiejszej Unii Europejskiej
Stefan Widomski, b. wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia
Group, Honorowy Konsul Polski w Espoo w Finlandii, Przewodniczący Forum
Polonia Association – Znaczenie podmiotowości w rozwoju – garść refleksji na bazie doświadczeń fińskich i polskich

Poprzedni artykułI otwarte Mistrzostwa Kwidzyna w biegach na orientację
Następny artykuł„Czarny czwartek – Janek Wiśniewski padł”