kwidzyn logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 20 czerwca 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. będzie możliwa legalizacja samowoli budowlanej.

Obejmie ona obiekty budowlane, które zostały wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w okresie od dnia 1 stycznia 1995r. do dnia 11 lipca 1998r., a przed dniem 11.07.2003r. nie zostało wszczęte w w/w sprawie postępowanie administracyjne przez organ nadzoru budowlanego.

Procedura zalegalizowania samowoli budowlanej:
– złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z odpowiednimi dokumentami;
– weryfikacja w/w dokumentów przez organ nadzoru budowlanego;
– kontrola obiektu przez organu nadzoru budowlanego;
– wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Wskazówki praktyczne:
– przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie warto zwrócić się do wójta lub burmistrza miasta z zapytaniem czy samowola nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jaki obowiązywał (w dniu zakończenia budowy obiektu) lub jaki obowiązuje obecnie (o ile został uchwalony).

Może dojść do sytuacji, kiedy inwestor poniesie koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji podwykonawczej i ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego, który został pobudowany niezgodnie z w/w planem. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego będzie musiał wydać nakaz na rozbiórkę obiektu budowlanego.

– nie warto składać fałszywego oświadczenia o dacie powstania obiektu, gdyż organ nadzoru budowlanego może wznowić postępowanie i uchylić decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, gdyby dowody na podstawie których ustalono datę powstania obiektu okazały się fałszywe i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy (art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Inspektoratu w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, tel. 055 646 51 39.

 

Poprzedni artykułWakacje z biblioteką
Następny artykułVII Festiwal Teatrów Ulicznych