um

BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

dotyczących sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. OSIEDLE PIASTOWSKIE, którego obszar wytyczony jest przez tereny kolejowe, ulicę Szeroką oraz granicę administracyjną miasta,
  06 09 2019 konsultacje piastowskie
 2. KWIDZYN-WSCHÓD, którego obszar ograniczony jest ulicą Miłosną, granicą administracyjną miasta oraz granicą obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Liwy.
  06 09 2019 konsultacje kwidzyn-wschod

Konsultacje będą przeprowadzone w związku z udziałem Miasta Kwidzyn w projekcie „Planowanie z mieszkańcami”, prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i sugestii mieszkańców co do planowanych zmian w tych rejonach miasta. Spotkania konsultacyjne będą realizowane tak, by zapewnić udział w konsultacjach społecznych jak najszerszej grupie interesantów, w tym dla seniorów, rodziców i opiekunów. W celu ułatwienia uczestnictwa rodziców w procesie konsultacyjnym – dzieci, będą miały zapewnioną opiekę animatora.

Terminy konsultacji społecznych – MPZP OSIEDLE PIASTOWSKIE:

 • 1 października, godz. 16:00 – spotkanie w formule WORLD CAFE (Urząd Miejski),
 • 19 października, godz. 12:00 – spacer badawczy (początek na parkingu przy kościele przy ul. Piastowskiej),
 • 18 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Terminy konsultacji społecznych – MPZP KWIDZYN-WSCHÓD:

 1. 17 września, godz. 10:00 – spotkanie z przedsiębiorcami (Urząd Miejski),
 2. 17 września, godz. 12:00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi (Urząd Miejski),
 3. 12 października, godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami w terenie (wiata na terenie TRW Miłosna),
 4. 20 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej:
www.kwidzyn.pl w zakładce MIESZKAŃCY-> PLANY MIEJSCOWE KONSULTACJE

Propozycje, opinie, wnioski i uwagi wnosić można poprzez:
http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn

Poprzedni artykułProjekty złożone w V edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Następny artykułII Festiwal Smaków Food Trucków w Kwidzynie