um

W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało z mocy prawa przekształcone w prawo własności, prosimy właścicieli lokali mieszkalnych o składanie wniosków dotyczących zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty za przekształcenie wraz z przysługującą bonifikatą wynoszącą 99%.

Dokonanie jednorazowej opłaty przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu spowoduje, że księga wieczysta nie zostanie obciążona wpisem roszczenia.

Powyższa informacja nie dotyczy osób, które:

  • złożyły już wniosek, o którym mowa powyżej;
  • uiściły opłatę za użytkowanie wieczyste za 2019 r.;
  • opłatę za użytkowanie wieczyste wpłacały do Starostwa Powiatowego.
Poprzedni artykułZadaszenie po wakacjach
Następny artykuł80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej