19 01 2015 smieci

 

 


Informujemy, że w związku z apelami mieszkańców Kwidzyna o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji w miesiącach letnich nastąpiła zmiana w harmonogramie wywozu.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady zielone (trawa, liście, rośliny ogrodowe, gałęzie) w ilości zgodnej z zapisami w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ww. odpady odbierane będą w miesiącach od kwietnia do listopada z następującą częstotliwością:

  • kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad – raz na dwa tygodnie (w ilości max. 8 worków )

  • czerwiec, lipiec, sierpień – raz w tygodniu (w ilości max. 4 worków)

Poniżej dokładny harmonogram wywozu odpadów zielonych, obowiązujący od 1 lutego 2015 roku:

Miesiąc

Odpady zielone – odbiór w środę

luty

marzec

kwiecień

1-04

 

15-04

 

29-04

maj

13-05

 

27-05

 

 

czerwiec

3-06

10-06

17-06

24-06

 

lipiec

1-07

8-07

15-07

22-07

29-07

sierpień

5-08

12-08

19-08

26-08

 

wrzesień

9-09

 

23-09

 

 

październik

 

7-10

 

21-10

 

listopad

 

4-11

 

18-11

 

grudzień

Uwaga! Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (tj. resztki spożywcze, obierki owoców i warzyw, skorupki od jajek, fusy od herbaty i kawy) należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Od lutego bieżącego roku Miasto nie będzie odbierało selektywnie ww. odpadów.

Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w naszym mieście rozpoczęła firma Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. z Grudziądza. Umowa z firmą PUM Sp. z o. o., która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych podpisana została na okres 4 lat (t.j. do 31 grudnia 2018 roku).

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta znajdą Państwo w uchwałach: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie /zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja dla mieszkańców/ oraz na stronie www.odpady.ekokwidzyn.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, proszę dzwonić:
55 646 47 83 – odbiór odpadów
55 646 47 57 – opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów:

pdfHarmonogram_domy_jednorodzinne.pdf1.21 MB

pdfHarmonogram_domy_wielorodzinne.pdf2.58 MB

Poprzedni artykułParanienormalni – kabaret
Następny artykułKulturka Muzyczna w Piwnicy