kwidzyn logo

Dzięki Inkubatorowi nowoczesny przedsiębiorca łatwiej będzie mógł zrealizować swoje biznesowe cele. Pomagamy zakładać i rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa pragniemy także wzmacniać potencjał „młodych” przedsiębiorców poprzez kompleksowy program wspierania biznesu.

NIE SPÓŹNIJ SIĘ !!!

Rusza trzecia tura rekrutacji do GDAŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STARTER.

Zapraszamy do budynku, który łączy. Oferujemy wsparcie już od 60 zł./m-c

Inkubator  jest  odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i kreatywności.  Obejmujemy  wsparciem osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy.

Reprezentanci takich sektorów jak:

• ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne / Information Communications Technology)

• architektura, design

• inne branże kreatywne (w szczególności: reklama, film, muzyka, media, sztuka, rzemiosło artystyczne, wydawnictwo)

• przemysł czasu wolnego (m.in. organizacja eventów, wydarzeń kulturalnych)

mogą liczyć na dodatkowe punkty na etapie rekrutacji oraz pierwszeństwo przy przyjmowaniu do GIP STARTER.

Branżami uzupełniającymi są branże otoczenia biznesu (usługi okołobiznesowe).

Zapraszamy do wypełnienia Wniosku o przyjęcie do Inkubatora przedsiębiorców zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń biurowych oraz Biurek dla Start’upa (Formularz A).

Rozpoczynamy również rekrutację na Usługi księgowe, Coworking, Program Mentoringowy oraz Pakiety Wirutualnego Biura (Formularz B).

Termin przyjmowania Wniosków o przyjęcie do Inkubatora upływa 19 października 2011 r.

Formularze, które należy wypełnić on-line będą dostępne od 6 października 2011 r. pod adresem www.rekrutacja.inkubatorstarter.pl

Regulamin korzystania ze wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER wraz z jego aktualną ofertą dostępne są na stronie www.inkubatorstarter.pl (zakładka Rekrutacja).

Harmonogram III tury rekrutacji:

6-19 października – przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do Inkubatora

20-26 października – Ocena Wstępna Wniosków

24-28 października – uzupełnianie braków formalnych

28 października – 3 listopada – analiza Wniosków przez Radę Inkubatora

Do 31 października – powiadomienie kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych

4, 7, 8 listopada – posiedzenia Rady Inkubatora wraz z rozmowami kwalifikacyjnymi (nie pojawienie się kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej będzie oznaczało zakończenie procesu rekrutacyjnego z decyzją odmowną Rady Inkubatora)

Do 14 listopada – poinformowanie kandydatów o wynikach prowadzonej rekrutacji

Do 21 listopada – podpisanie umów z Kandydatami

 

Poprzedni artykuł„Kamień” – spektakl
Następny artykułRadny Marian Chodorowski nie żyje