ratusz01

Tematem rozmów była kwestia współpracy z firmą „Energa Oświetlenie” w zakresie ponoszonych przez gminy kosztów oświetlenia dróg i ulic. Do końca ubiegłego roku dostawcą usługi oświetleniowej była „Energa Operator”. Od początku 2011 r. usługi świadczy „Energa Oświetlenie”, która zaproponowała cenę rażąco wyższą od stawek ubiegłorocznych. Kwestia podwyżek oraz sprzeczności prawa energetycznego z obwarowaniami ustawy o zamówieniach publicznych dotknęły właściwie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Niektóre gminy wobec zaistniałego problemu postanowiły wspólnie, np pod egidą tzw. „Porozumienia Ciechocińskiego”, prowadzić rozmowy z „Energą Oświetlenie”.

Podobna sytuacja miała miejsce również w Kwidzynie. Do udziału w rozmowach zaproszono przedstawicieli ościennych gmin z terenu województwa pomorskiego. Obecny na spotkaniu Prezes „Energa Oświetlenie” Pan Andrzej Lange przedstawił koncepcję wypracowania modelu współpracy w oparciu o rezultat audytu badającego realne ponoszone koszty przez tą firmę. (15.03.2011)

20110315 lampy

Poprzedni artykułIV Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze” – indeks dla Miłosza Kowalskiego z Kwidzyna
Następny artykułKwidzyński Klub Strzelecki zaprasza na zawody strzeleckie