13 06 2017 straz1

W roku 2017 mija 25 lat od powołania Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
W związku z tym jubileuszem w ramach obchodów „Dni Kwidzyna”, 17 czerwca br. w godzinach od 14.00 do 18.00 odbędzie się impreza towarzysząca Dzień Otwarty Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie. Mieszkańcy powiatu będą mogli zapoznać się z wyposażeniem sprzętowym jednostki oraz przeprowadzić rozmowy ze strażakami na tematy związane ze służbą oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

13 06 2017 straz2