Foto: Jarosław Kucharski

W związku z planowanym na 1 września 2020 roku rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 Miasto Kwidzyn w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych podjęło niezwykle ważne, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców decyzje dotyczący organizacji pracy szkół w czasie epidemii COVID-19.

Miasto Kwidzyn jest w trakcie zakupu i wyposażenia wszystkich pracowników szkół w środki ochrony osobistej – w tym w ponad 400 przyłbic. Szkoły, tak jak to miało miejsce w okresie od marca do czerwca br. są wyposażane w niezbędne środki dezynfekcyjne. Trwają też prace inwestycyjne nad wyposażeniem każdej szkoły w skuteczny, awaryjny system dostarczania ciepłej wody użytkowej – niezbędnej do zachowania podstawowych standardów higieny uczniów i pracowników szkół. Ma to szczególne znaczenie choćby w okresie przestoju w IP Kwidzyn, ponieważ wyjątkowo w tym roku prace trwać będą nie jak to miało miejsce zazwyczaj w lipcu czy sierpniu a odbędą się we wrześniu. Szkoły są także wyposażane w zapas maseczek dla uczniów, którzy w trakcie roku szkolnego z różnych powodów – choć incydentalnie mogą przebywać w szkole bez maseczki, a jej obowiązek będzie wymagany decyzją dyrektora szkoły.

We wszystkich szkołach podstawowych w Kwidzynie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na podobnych zasadach, jak zakończenie poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie w wybranych godzinach spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Jedynie uczniowie pierwszych klas spotkają się z wychowawcami i dyrektorami szkół na spotkaniu ogólnym w halach sportowych bądź na dziedzińcach szkół z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. O godzinach i miejscu spotkań każda szkoła będzie informowała rodziców uczniów indywidualnie za pośrednictwem swoich kanałów informacyjnych.

Dyrektorzy szkół podstawowych w Kwidzynie za zgodą organu prowadzącego w początkowym okresie powrotu dzieci do szkół odstąpili od wprowadzania dzwonkowego systemu przerw w klasach I-III, część szkół wprowadzi elastyczny system przerw międzylekcyjnych także w klasach IV-VIII. Ponadto działania mające na celu organizacyjne uniemożliwienie grupowania się większych skupisk uczniów, co niestety prawie zawsze ma miejsce na przerwach międzylekcyjnych zostaną wzmocnione poprzez rozciągnięcie godzin pracy szkół. W każdej szkole powstało izolatorium dla dzieci z objawami chorobowymi, szkoły posiadają także niezbędną ilość termometrów bezdotykowych do mierzenia temperatury ciała uczniów i pracowników szkoły. W każdej szkole obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci chorych. Przyjęto też zasadę, iż jeden oddział odbywa wszystkie bądź większość zajęć lekcyjnych w jednej, stałej sali lekcyjnej. W części szkół na przerwach lekcyjnych obowiązywać będzie zasłanianie twarzy [przyłbica bądź maseczka].

Korzystanie z szatni, biblioteki szkolnej, stołówki odbywać się będzie według przyjętych w szkołach harmonogramów. W początkowym okresie powrotu dzieci do szkół w placówkach obowiązywać będzie zasada ograniczenia kontaktu osób postronnych – w tym innych rodziców – z dziećmi. Komunikacja szkół z rodzicami odbywać się będzie za pośrednictwem dzienników elektronicznych lub telefonicznie.

Sale lekcyjne, szatnie przy salach sportowych, toalety będą dezynfekowane po każdej zmianie grupy uczniów, zaś przy wejściach do budynków szkolnych będą do dyspozycji uczniów i pracowników szkoły chemiczne środki ochrony osobistej.

Apelujemy do rodziców, aby w początkowej fazie powrotu uczniów do szkół nie wysyłali dzieci do szkoły wcześniej niż zaplanowane godziny lekcyjne. Pozwoli to na minimalizację kontaktów między dziećmi z różnych oddziałów klasowych i podwyższy skuteczność działań szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniów, ich rodzin i pracowników szkoły. Podobna sytuacja dotyczy świetlic szkolnych, w których aby uniknąć mieszania różnych grup uczniów z różnych klas obowiązywać będą ścisłe rygory izolacji – podobny do tego z czerwca 2020 roku. Zmniejszone zostaną także dopuszczalne liczby dzieci uprawnionych do przebywania w świetlicy.

Celem zminimalizowania obciążenia kontaktami z innymi osobami w środkach komunikacji publicznej a także propagowania zdrowego stylu życia z dniem 7 września Miasto Kwidzyn rozpoczyna kampanię „Rowerowy Kwidzyn”. Uczniowie i pracownicy szkół podstawowych dojeżdżający do pracy/szkoły rowerem zbierają pieczątki do dzienniczka rowerowego [pieczątka za jeden dzień dojazdów do szkoły]. Osoby, które zbiorą 30 pieczątek [akcja trwa 40 dni roboczych] wezmą udział w losowaniu roweru i innych atrakcyjnych nagród. Kampania wspierana jest przez sklep rowerowy Grześwer.

Poprzedni artykułCiepła woda dwa dni szybciej
Następny artykułRozpoczęcie roku szkolnego w Kwidzynie – najnowsze informacje