Od 24 lutego 2022 roku obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, jest udzielana pomoc medyczna u lekarzy rodzinnych, w poradniach specjalistycznych i szpitalach.

Konieczne jest:

  • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP
  • odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży,

potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Від 24 лютого 2022 року, громадянам України, які прибули на територію Польщі, у зв’язку з військовою агресією Російської  федерації на територію України, буде надаватись медична допомога: у сімейних лікарів, вузьких спеціалістів  та  у  лікарнях.

  Обов’язково необхідно мати:

  • довідку видану Прикордонною Службою Республіка Польща та
  • відбиток печатки Прикордонної Служби Республіки Польща, в закордонному паспорті,

які підтверджують легальне перебування на території Польща, після перетину державного кордону,   24 лютого 2022 року, у зв’язку з  військовим конфліктом на території України.

Дані положення стосуються медичних установ, які мають підписаний договір з Національною Службою Здоров’я.

 

Poprzedni artykułHarmonogram pracy punktu szczepień w marcu 2022 r.
Następny artykułSzczepienia uchodźców w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19/ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ COVID-19